Wat de energieprijzen gaan doen in 2024 is een vraag die velen bezighoudt, nu ook het najaar is begonnen. Inmiddels weten we dat een aantal factoren de energieprijzen in 2024 drastisch zullen beïnvloeden, nu steeds meer bekend is over de energieprijzen voor 2024. Energiemarkt-experts houden een slag om de arm voor 2024.

Welke veranderingen voor de energieprijzen in 2024 zijn al bekend?

Een nieuw jaar heeft altijd gevolgen voor de energierekening. Voor 2024 is nog niet alles bekend, maar met de volgende veranderingen zullen in ieder geval de energierekening van veel huishoudens gaan raken.

Deze factoren zullen in ieder geval (flinke) impact gaan hebben op de energierekening:

  • Het prijsplafond verdwijnt met ingang van 1 januari 2024
  • De netbeheerkosten gaan fors omhoog
  • Een koude winter zal de gasprijs opdrijven tot ruim boven de € 50,- per MWh

Uit de onlangs gepresenteerde Miljoenennota werd ook bekend dat:

  • De energiebelasting op gas flink omhoog gaat
  • De energiebelasting op stroom licht daalt
  • De vermindering energiebelasting licht stijgt
  • Er niet opnieuw een energietoeslag voor lagere inkomens komt

Het energie prijsplafond verdwijnt in 2024

Met de aankondiging van het prijsplafond voor heel 2023 was ook meteen duidelijk: deze dure maatregel geldt maar voor één jaar en zal niet verlengd worden in 2024.

Vanaf 1 januari zijn huishoudens niet meer beschermd door het energie prijsplafond waarbij consumenten pas het leveringstarief van de leverancier betalen boven het verbruiksplafond van 2900 kWh stroom en 1200 m3 gas.

Dat betekent dat alle huishoudens vanaf 2024 voor elke kWh stroom en m3 gas het volle tarief betalen dat in hun contract staat.

Op dit moment liggen bij vrijwel alle leveranciers de leveringstarieven onder het prijsplafond van € 1,45 per m3 en € 0,40 per kWh.

Richting het najaar is het niet onwaarschijnlijk dat leveranciers hun tarieven aanpassen tot boven het energie prijsplafond, wanneer meer energie verbruikt zal worden in het najaar om te verwarmen en de beurs gasprijs traditioneel omhoog gaat.

Komend jaar wordt het dus extra belangrijk om zo laag mogelijke leveringstarieven te betalen voor je energie, omdat er geen verbruiksplafond meer tussen zit.

Overstappen op vaste tarieven onder het prijsplafond nog mogelijk

Op tijd overstappen op een vast energiecontract met lage leveringstarieven voor 1 of jaar 3 jaar is daarom zeker geen slechte keuze voor prijszekerheid. Je weet dan in ieder geval komende winter- en zomermaanden welke energietarieven je betaalt die je nu nog kan vastzetten met bedragen onder het prijsplafond.

Vergelijk energiecontracten met vaste prijzen

Een hoge gasprijs deze winter is niet uitgesloten

Daarnaast wordt voorspeld dat de gasprijs dit najaar zeker hoger zal liggen dan vóór de energiecrisis, maar dat de extreme gasprijs zoals we die hebben meegemaakt geen gegeven is.

Ook een milde winter kan ervoor zorgen dat de beurs gasprijs deels gedempt blijft en de prijs blijft schommelen rond de voorspelde € 50,- per MWh van dit moment. Consumenten betalen dan rond de € 1,40 - € 1,45 per m3 voor gas.

Bron: Dutch TTF beurs

Wat van grote invloed is op de gasprijs, is dat vooralsnog de gasvoorraden erg goed gevuld zijn tot meer dan 90% en dat we er in dat opzicht beter voor staan dan afgelopen jaar.

Ook het einde van de langdurige stakingen bij lng-leveranciers in Australië is gunstig voor het dempen van de marktprijs voor gas.

Toch moeten de risico’s van een stijgende gasprijs niet onderschatten, ondanks dat we er goed voorstaan, zeggen ook energie-experts.

Dat neemt niet weg dat de risico’s die gemoeid zijn met de levering van vloeibaar gas (lng) roet in het eten kunnen gooien en de gasprijs op de beurs alsnog omhoog schiet.

Onduidelijk is namelijk nog:

  • In hoeverre de toelevering van lng naar Europa niet in gevaar komt
  • Wat het effect gaat zijn op de gasprijs nu de Groninger gasvelden definitief gaan sluiten vanaf 1 oktober
  • In hoeverre lng in voldoende mate kan worden vermengd met stikstof zodat alle cv-ketels in Nederland hiermee kunnen verwarmen

Het Internationaal Energieagenstschap (IEA) ziet dan ook nog altijd risico’s voor de gasprijs op de beurs en sluit niet uit dat de gasprijs dit najaar flink kan gaan schommelen.

Ook Hans van Cleef – energie-expert van adviesbureau Publieke Zaken wil niet ontkennen dat er geen risico’s voor de gasmarkt meer zijn nu we minder afhankelijk zijn van Russisch gas.

Volgens van Cleef kan een strenge winter het weer flink spannend maken waarbij een situatie zoals vorig jaar niet is uit te sluiten. Hierbij zal bepalend zijn dat we in geval van nood nog een beroep kunnen doen op het Groningerveld, ook al gaat dit vanaf 1 oktober dicht.

Ook hierbij geldt: wanneer je op dit moment geen zekerheid hebt over je gastarief omdat je een variabel- of dynamisch energiecontract hebt of overweegt, zorg dan dat je op tijd overstapt en je gasprijs voor de komende maanden vastzet nu ze deze nog relatief laag is. Mocht een koude winter aanbreken, dan heb je in ieder geval zekerheid over je gas leveringstarief.

Vergelijk gasprijzen

De netbeheerkosten gaan omhoog in 2024

Een derde belangrijke ontwikkeling waarmee we in ieder geval rekening moeten houden is dat de netbeheerkosten komend jaar fors omhoog gaan. Dit is nodig om de logistieke- en capaciteitsproblemen op het stroomnet het hoofd te kunnen bieden.

TenneT – verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van energie - heeft al te kennen gegeven dat in 2024 de tarieven omhoog moeten. Veel extra kosten gaan zitten in het uitbreiden van het stroomnet om de capaciteit te vergroten. Hiermee zijn prijsstijgingen gemoeid van alleen al 80% tot 90% op het hoogspanningsnet.

Wat dit concreet betekent in prijsverhoging op de energierekening zal nog berekend moeten worden door lokale netbeheerders onder toezicht van de ACM. Maar op basis van diverse berekeningen moeten huishoudens rekening houden met een verhoging van de netbeheerkosten van gemiddeld € 60,- op jaarbasis. De definitieve tarieven zullen in november bekend worden.

Hieronder hebben we een overzicht gemaakt voor de mogelijke netbeheerkosten in 2024.

NetbeheerderNetbeheerkosten stroom 2023Netbeheerkosten stroom 2024Netbeheerkosten gas 2023Netbeheerkosten gas 2024

Stedin

€ 354.55

€ 414,44

€ 207.04

€ 267,04

Liander

€ 346.39

€ 406,39

€ 240.17

€ 300,17

Enexis

€ 325.89

€ 385,89

€ 203.56

€ 263,56

Dit is een voorspelling gebaseerd op een gemiddeld energie jaarverbruik van 2500 kWh en 1000m³

Overweeg je energieprijzen vast te zetten vóór 2024

Alle veranderingen die eraan zitten te komen voor de energierekening in 2024 zullen een behoorlijke impact hebben op de energierekening van veel huishoudens. Heb je nu een variabel- of dynamisch energiecontract, bedenkt dan voor jezelf in hoeverre je prijszekerheid belangrijk vindt.

Huishoudens met een flexibel energiecontract lopen een extra risico met het verdwijnen van het prijsplafond en een mogelijk hoge gasprijs in het verschiet. Wie nu dit jaar de energieprijzen nog vastzet met tarieven onder het prijsplafond, profiteert daar het grootste deel van 2024 ook van.

Vaste energiecontracten vergelijken

Bron: Keuze.nl
Energie
Hoe vond je dit je artikel?

Help ons zodat we jou het beste blijven informeren. Je feedback komt direct binnen bij ons team