Nieuws   Energie  
Termijnbedrag energie: alles wat je moet weten

Termijnbedrag energie: alles wat je moet weten

Gepubliceerd op: 16 februari 2021

Elke maand betaal je voor je energieverbruik een bedrag aan je leverancier. Dit is je termijnbedrag. Het termijnbedrag wordt ook wel het voorschotbedrag genoemd.


Het is namelijk geen definitief bedrag, maar een schatting van de totale energierekening over een jaar. Dit is om te voorkomen dat je als energieklant in één keer een smak geld moet neerleggen voor een heel jaar, of meerdere jaren. Het termijnbedrag is dus een schatting van wat je naar verwachting aan energie zal verbruiken in het komende jaar. Verdeeld over 12 gelijke delen.

Definitieve berekening aan het einde van het contractjaar

Aan het einde van het contractjaar weet je definitief wat je energieverbruik is geweest met de jaarafrekening. Het kan zijn dat je precies genoeg hebt betaald aan de hand van wat je hebt verbruikt. Maar het kan ook zijn dat je te veel hebt betaald, en dus geld terugkrijgt. Blijkt dat je te weinig aan voorschotten hebt betaald? Dan zul je achteraf moeten bijbetalen.

Je termijnbedrag betalen

Je termijnbedrag betaal je standaard per automatische incasso. Het is bij vrijwel alle leveranciers ook mogelijk om je termijnbedrag handmatig te betalen, bijvoorbeeld per acceptgiro of met internetbankieren. Houd er rekening mee dat hier wel extra kosten aan verbonden. Je bespaart dus jaarlijks door per automatische incasso te betalen.

Wat is het termijnbedrag?

Het termijnbedrag is het bedrag dat je maandelijks aan je energieleverancier betaalt voor je energieverbruik.

Dit bedrag is een voorschotbedrag voor de jaarafrekening, en geen definitief bedrag. Gemiddeld zijn de energiekosten zo'n € 2000,- per huishouden per jaar. Een flinke smak geld om zomaar in één keer op te hoesten. Daarom worden de kosten verspreid over 12 maanden op basis van je geschatte verbruik.

Het termijnbedrag bestaat uit 5 onderdelen:

  1. Leveringskosten
  2. Energiebelastingen
  3. Netbeheerkosten
  4. Overheidsheffingen
  5. Overige kosten
Termijnbedrag in de energie vergelijker

Deze kosten zijn allemaal verwerkt in je termijnbedrag, dat je aan je leverancier betaalt. De kosten voor de netbeheerder en overheidsbelastingen draagt de energieleverancier namens jou af.

Alleen de leveringskosten betaal je direct aan je energieleverancier en worden ook bepaald door de leverancier. Dit maakt dat je energierekening bij de ene energieleverancier goedkoper uitvalt dan bij de andere met goed energie vergelijken.

Definitieve berekening met de jaarafrekening

Maar je uiteindelijke energiekosten worden bepaald door je verbruik. Omdat je termijnbedrag altijd een schatting van je verbruik is, weet je pas na een jaar wat je daadwerkelijk aan energie hebt verbruikt.

De definitieve berekening wordt met de jaarafrekening gemaakt. Met de jaarafrekening weet je leverancier hoeveel je in het afgelopen jaar werkelijk hebt verbruikt en of te veel of juist te weinig hebt betaald.

Hoe wordt mijn termijnbedrag berekend?

Om jouw energieverbruik zo goed mogelijk in te schatten, wordt het termijnbedrag berekend aan de hand van een aantal gegevens.

Hoe energieleveranciers het termijnbedrag berekenen en met welke gegevens, kan nog wel eens verschillen. Maar over het algemeen wordt er rekening gehouden met de volgende inzichten.

Termijn bedrag berekenen

1. Historisch verbruik op het adres

Vaak houden energieleveranciers rekening met het historisch verbruik in je woning. Je energieleverancier vraagt het historisch verbruik op bij de netbeheerder van jouw regio. Dit verbruik gaat tot maximaal 3 jaar terug.

Ga je verhuizen? Het verbruik van je energie met verhuizen wordt dan bepaald aan de hand van het verbruik van de vorige bewoners.

Verhuis je naar een nieuwbouwwoning?

Dan is er geen historisch verbruik bekend. Je termijnbedrag wordt dan onder andere berekend op basis van:

  • Type woning (tussenwoning, appartement of vrijstaand)
  • Energielabel
  • Bouwjaar
  • Oppervlakte en de grootte van het huishouden.

2. Verbruik laatste jaarafrekening

Als je meerdere jaren een contract hebt lopen bij een bepaalde energieleverancier, kunnen leveranciers je termijnbedrag berekenen aan de hand van je verbruik met je laatste jaarafrekening.

3. Weersinvloeden

Omdat je verbruik met het termijnbedrag gelijk wordt verdeeld over de maanden, houden leveranciers er ook rekening mee dat je meer energie verbruikt in de winter dan in de zomer.

Om je termijnbedrag in te schatten maken energieleveranciers daarom gebruik van verwachte weersvoorspellingen met een rekenmethode op basis van graaddagen. Op deze manier hoopt de energieleverancier een betere inschatting te maken door rekening te houden met het aantal koude en warme dagen.

4. Ontwikkelingen in de energiemarkt

Door vraag en aanbod veranderen de levertarieven van energieleveranciers met regelmaat.

Dit heeft gevolgen voor je termijnbedrag wanneer je een variabel contract hebt. De levertarieven van variabele contracten veranderen twee keer per jaar: op 1 januari en 1 juli.

De levertarieven bij vaste contracten veranderen niet gedurende de looptijd. Door op een goed moment energietarieven te vergelijken, kan je lage tarieven voor een jaar of langer vastzetten. Dit geeft dus meer zekerheid voor je termijnbedrag.

5. Type energiecontract

Afhankelijk van wat voor energiecontract hebt, bepaalt dit ook hoe je termijnbedrag wordt berekend.

Sluit je namelijk een dynamisch energiecontract af, dan kan het zijn dat je bij sommige leveranciers een dynamisch termijnbedrag betaalt. Dit is in ieder geval zo bij Frank Energie.

Met een dynamisch termijnbedrag betaal je je energie altijd vooraf, in plaats van achteraf. Dit kan elke maand een ander bedrag zijn. Op basis van een schatting van je jaarverbruik stuurt je leverancier een rekening vooruitlopend op de komende maand.

Hierbij wordt ook rekening gehouden met de inkoopprijzen voor de komende maand - de verwachte kosten. Na elke maand wordt gekeken of er voldoende in rekening is gebracht de maand ervoor. Is dat niet zo, dan wordt dat verschil met de volgende maandfactuur gecorrigeerd.

De dynamische termijnbedragen liggen doorgaans in de wintermaanden een stuk hoger dan in de zomermaanden, wanneer het goedkoper is om energie in te kopen. Dit is iets om rekening mee te houden.

Wanneer heb ik een negatief termijnbedrag?

Het aantal huishoudens met zonnepanelen groeit. Hierdoor komt het ook wel eens voor dat huishoudens op een negatief termijnbedrag uitkomen. Hoewel het woord 'negatief' wordt genoemd, is dit juist positief voor je portemonnee.

Wanneer je een negatief termijnbedrag hebt:

Betekent dit dat je minder energie verbruikt, dan je zou moeten betalen. In dat geval heb je méér energie opgewekt met je eigen zonnepanelen en teruggeleverd, dan de energie die je van de leverancier gebruikt. Ook de vermindering van de energiebelasting die je als korting ontvangt, draagt hieraan bij. De mindering van energiebelasting is dan hoger dan de leverkosten van stroom.

Minimaal termijnbedrag

Omdat energieleveranciers een minimaal termijnbedrag hanteren, zal je ook met een negatief termijnbedrag bij sommige energieleveranciers maandelijks een energierekening krijgen. Het minimale termijnbedrag is het laagste bedrag dat je leverancier nog per automatische incasso afschrijft. Met de jaarafrekening kan je vervolgens je geld terug verwachten.

Geen minimaal termijnbedrag bij negatief termijnbedrag

De meeste energieleveranciers hanteren geen minimaal termijnbedrag wanneer het termijnbedrag negatief is. Bij energieleveranciers zoals Vattenfall, Eneco en Oxxio vindt er dan geen maandelijkse incasso plaats. In plaats daarvan wordt de betaling in één keer verrekend aan het einde van het jaar met de jaarafrekening.

Kan ik mijn termijnbedrag aanpassen?

Bij iedere energieleverancier heb je de mogelijkheid om je termijnbedrag zelf tussentijds aan te passen. Dit doe je eenvoudig zelf via de App, of online klantomgeving van je leverancier.

Heb je de hoogte van je termijnbedrag gewijzigd? Dan duurt het meestal enkele dagen voordat je wijziging is doorgevoerd. Je nieuwe termijnbedrag gaat met de eerstvolgende maandelijkse afschrijving in.

Je leverancier past je termijnbedrag ook aan

Aan het einde van het contractjaar met de jaarafrekening past je leverancier zelf je termijnbedrag aan, als blijkt dat je te veel of te weinig aan voorschotten hebt betaald. Dit is om een betere inschatting te maken van je verbruik voor het komende jaar.

Je nieuwe termijnbedrag

Je nieuwe termijnbedrag is gebaseerd op het gemiddelde bedrag van de afgelopen 12 maanden. Dit dekt dus precies wat je het afgelopen jaar aan energie hebt verbruikt. Je termijnbedrag wordt alleen aangepast op basis van een ander gemiddeld verbruik. Je leveringstarieven blijven verder gelijk, die heb je immers vastgezet voor de looptijd van je contract.

Wil je toch méér of minder betalen dan het vastgestelde termijnbedrag van je leverancier? Dan kun je dat weer zelf wijzigen. Je nieuwe termijnbedrag gaat met de eerstvolgende incasso in.

Stel je termijnbedrag hoog genoeg in

Stel je termijnbedrag altijd liever iets te hoog in dan te laag. Zo weet je zeker dat je niet hoeft bij te betalen aan het einde van het jaar. Want daar zit je waarschijnlijk niet op te wachten.

Wanneer is het slim om je termijnbedrag aan te passen?

Het is verstandig om je termijnbedrag aan te passen wanneer je weet dat je energieverbruik zal veranderen. Als je in een bepaalde periode méér of juist minder energie gaat verbruiken, kan het slim zijn je termijnbedrag daarop aan te passen. Dit kan het geval zijn als je bijvoorbeeld bent verhuisd naar een grotere woning. Of je hebt onlangs zonnepanelen laten leggen op je dak, waardoor je minder stroom afneemt.

Termijnbedrag bij verhuizen

Ben je onlangs verhuisd? Dan weet je vaak nog niet meteen wat je energieverbruik in je nieuwe woning zal zijn. Met verhuizen kan het slim zijn om even een poosje het historisch verbruik aan te houden. Totdat je een beter beeld hebt van je verbruik. Dan is het slim om je termijnbedrag naar je verbruik in te stellen.

Nu hebben we ieder jaar te maken met perioden waarin we méér en minder energie verbruiken. Zo verbruik je in de winter doorgaans méér energie, en in de zomer juist een stuk minder, omdat je de verwarming bijvoorbeeld niet aan hoeft te zetten.

Dat je in de winter méér energiekosten maakt compenseert met je energieverbruik in de zomermaanden, waarin je verbruik lager ligt. Dat is je gemiddelde termijnbedrag. Stel je termijnbedrag daarom in lijn met je gemiddelde bedrag in om ongeveer goed uit te komen.

Gemiddelde termijnbedrag

Welkomstkorting verrekenen met termijnbedrag

Stap je over met een welkomstkorting? Dan kun je in het eerste contractjaar deze korting verrekenen met je termijnbedrag. Hierdoor kun je je maandelijkse termijnbedrag dus wat lager zetten. Stap je bijvoorbeeld over met een welkomstkorting van € 120,- bij een éénjarig contract? Dan kun je je maandelijkse termijnbedrag € 10,- lager zetten. Slim!

De hoogte van je termijnbedrag bepalen

We raden je aan een vast termijnbedrag in te stellen waarmee je zeker weten je energiekosten dekt voor het komende jaar. Je wil dat dit bedrag hoog genoeg is, zodat het je verbruik in de 'piekmaanden' dekt. In de zomerperiode, waarin je minder energie verbruikt, zit je dan automatisch goed.

Alles wat je te veel betaalt aan voorschot, krijg je met de jaarafrekening teruggestort. Door liever iets te veel te betalen weet je zeker dat je genoeg aan voorschotten hebt betaald, en niet hoeft bij te betalen aan het einde van het jaar.

Je leverancier als spaarpot

Je leverancier tot slot als je eigen 'spaarpot' gebruiken, kan een slimme spaarmethode zijn. Dit kan handig zijn als je het lastig vindt om zelf te sparen, en het geld niet direct nodig hebt. Zo zet je bewust je termijnbedrag hoger dan wat je aan energie verbruikt. Aan het einde van het contractjaar krijg je een mooi bedrag terug. Daarmee kun je leuke dingen doen!

Hoe kan ik het termijnbedrag betalen?

Het termijnbedrag betaal je standaard per automatische incasso. Je kunt er ook voor kiezen handmatig te betalen, mits dat kan bij de leverancier van jouw keuze.

Betalen per automatische incasso

Alle leveranciers incasseren het termijnbedrag standaard iedere maand per automatische incasso. Lekker makkelijk. Je hebt er geen omkijken meer naar. Natuurlijk moet je wel zorgen dat je voldoende geld op je rekening hebt staan wanneer de incassodatum eraan komt, maar voor vele is dit de makkelijkste manier. Je termijnbedrag betalen per automatische incasso is bovendien gratis.

Incasso per kwartaal of halfjaar

Bij Vattenfall kun je ook aangeven dat je per kwartaal of halfjaar wil betalen met een automatische incasso. Wil je hier gebruik van maken, dan zul je daar wel zelf contact voor moeten opnemen.

De automatische incasso van je leverancier wordt op een doordeweekse dag gedaan. Niet in het weekend, en ook niet op feestdagen. Valt de datum van afschrijving in een weekend of feestdag? Dan voert je leverancier de incasso een dag eerder of later uit.

Je eerste automatische incasso

Je eerste automatische incasso wordt afgeschreven op een door je leverancier gestelde datum. Dat hangt namelijk af van de startdatum van levering op jouw adres. Op welke datum jouw eerste termijnbedrag wordt afgeschreven krijg je van tevoren doorgegeven.

Is de eerste incasso gelukt, dan kun je bij leveranciers, bij wie dat mogelijk is, zelf een nieuwe incassodatum instellen als jou dat beter uitkomt. Ook dit kun je zelf eenvoudig regelen via de App of je online klantomgeving.

Handmatig betalen

Kun je, of wil je niet per automatische incasso betalen? Dan is het bij de meeste leveranciers ook mogelijk om handmatig te betalen. Meestal wel tegen extra kosten. Die kosten variëren van € 2,- tot € 3,03 extra per incasso. Door je termijnbedrag per automatische incasso te betalen bespaar je op jaarbasis dus al gauw € 30,- per jaar. Van dat geld kun je leukere dingen doen.

Zet je termijnbedrag liever iets hoger dan te laag. Zo voorkom je dat je moet bijbetalen met de jaarafrekening. Daar zit je waarschijnlijk niet op te wachten.

We hebben voor je uitgezocht bij welke leveranciers je naast automatische incasso ook handmatig je termijnbedrag kan betalen. We laten je zien per leverancier of ze een vaste incassodatum hanteren, en of je vrij bent om zelf je incassodatum te wijzigen. Zo ben je lekker flexibel in je energiezaken, en weet je zeker dat je incassoafschrijving lukt.

LeverancierBetaaldatumBetaalmethodeIncassodatum wijzigen?Betaalmethode wijzigen?
Vattenfall logo
Zelf bepalenAutomatische incasso of handmatig betalen (€ 1,82 extra per nota)JaJa
Eneco logo
Zelf bepalenAutomatische incasso of handmatig betalen (€ 2,50 extra per nota)JaJa
Essent logo
Zelf bepalenAutomatische incasso of handmatig betalen (€ 2,50 extra per nota)JaJa
Engie logo
Rond de 27e van de maandAutomatische incasso of handmatig (€ 2,- extra per nota)Nee

Ja

NLE logo
Rond de 1e van de maandAutomatische incasso of hanmatig (€ 3,03 extra per nota)

Nee

Ja
Vandebron logo
Zelf bepalenAutomatische incasso of handmatigJaJa
Pure Energie logo
Rond de 25e van de maandAutomatische incasso of handmatigNeeJa
Powerpeers logo
Zelf bepalenAutomatische incasso of handmatig (€ 7,20 extra per nota)JaJa
Oxxio logo

Zelf bepalenAutomatische incassoJaNee
Budget Energie logo

Rond de 1e van de maandAutomatische incasso of hanmatig (€ 3,03 extra per nota)NeeJa
Energiedirect logo

Zelf bepalenAutomatische incasso of hanmatig (€ 3,- extra per nota)JaJa

Betaalmethode wijzigen

Wil je tot slot van handmatig betalen naar betalen per automatische incasso, en heb je net de laatste betaling handmatig gedaan? Wacht dan altijd even een paar dagen met je wijziging doorvoeren. Daarmee voorkom je een dubbele betaling.

Bron: Keuze.nl
Energie

Hoe vond je dit je artikel?

Help ons zodat we jou het beste blijven informeren. Je feedback komt direct binnen bij ons team