Nieuws   Energie  
Huizen met zonnepanelen op dak

Afbouw salderingsregeling voorlopig niet weer op de lange baan

Gepubliceerd op: 14 september 2023

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer over welke lopende politieke onderwerpen controversieel verklaard moeten op de zogenaamde ‘groslijst’, totdat er een nieuw kabinet is aangetreden. Aan het eerdere verzoek van de Kamercommissie om het energiebeleid buiten schot te houden is gehoor gegeven. Dit betekent dat de afbouw van de salderingsregeling (voorlopig) op de politieke agenda blijft.

Het belang van het niet-controversieel verklaren van de salderingsregeling

Dat het Wetsvoorstel voor de afbouwregeling van salderen op dit moment niet opnieuw wordt uitgesteld, is een belangrijke beslissing. Dit betekent dat de afbouwregeling voor salderen – als later deze maand door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd - start vanaf 2025.

Gevolgen van de huidige salderingsregeling

De afbouw van de salderingsregeling gaat niet zonder slag of stoot en is al meermaals uitgesteld, nu veel huishoudens er gebruik van maken.

De regeling is ooit in het leven geroepen om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Dat is inmiddels ruimschoots gelukt, nu we in 2023 een recordaantal van ruim 6 miljoen huishoudens tellen met zonnepanelen en de prijzen voor zonnepanelen nog nooit zo laag zijn geweest.

Een keerzijde van de huidige salderingsregeling is dat het huishoudens met zonnepanelen onvoldoende stimuleert om opgewekte stroom ook direct zelf te gebruiken. Dit zorgt voor veel extra capaciteitsproblemen op het stroomnet. Een steeds groter wordend (financieel) probleem, waarbij uitval van delen van het stroomnet vaker voorkomt.

Voor de capaciteitsuitbreiding van het stroomnet zijn netbeheerders komend jaar genoodzaakt de netbeheerkosten voor stroom flink duurder te maken. Lees hier meer over de verwachting van de energieprijzen in 2024.

Ook energieleveranciers zijn inmiddels genoodzaakt maatregelen te nemen tegen de toenemende kosten van huishoudens met zonnepanelen, en willen de kosten beter gaan spreiden met niet-zonnepanelen eigenaren.

Dit leidt ertoe dat huishoudens met zonnepanelen meer gaan betalen bij een aantal leveranciers. Zo merkten wij dat huishoudens met zonnepanelen niet altijd van hetzelfde energieaabod gebruik kunnen maken, of naar verhouding extra gaan betalen. Collega Geert legt bij 538 uit hoe dat zit.

Gaat de afbouw van de salderingsregeling hiermee vanaf 2025 definitief door?

Dat de salderingsregeling deze week niet-controversieel verklaard is, geeft nog geen 100% zekerheid dat de afbouw vanaf 2025 door kan gaan. Drie situaties kunnen daar nog verandering in brengen:

1. Het Wetsvoorstel voor de salderingsregelingafbouw ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Deze kan alsnog op haar beurt besluiten om het onderwerp controversieel te verklaren of te verwerpen.

2. De Kamercommissies kunnen tussentijds terugkomen op het eerdere besluit welke onderwerpen controversieel verklaard moeten worden. Zo kan tussentijds om een nieuwe stemming gevraagd worden, waarmee niet-controversiële onderwerpen alsnog op de groslijst kunnen komen.

3. Zodra er nieuwe Tweede Kamer gekozen is, komen alle lopende energiezaken opnieuw voor stemming op de agenda van het nieuwe kabinet. Bij deze stemming wordt gekeken of de controversiële status behouden moet blijven. Hiermee kan de afbouw van de salderingsregeling alsnog vertraging oplopen.

Bron: Keuze.nl
Energie

Hoe vond je dit je artikel?

Help ons zodat we jou het beste blijven informeren. Je feedback komt direct binnen bij ons team