Wat kost glasvezel laten aanleggen?

Glasvezel in wijken of steden wordt grotendeels aangelegd in samenspraak van gemeenten met netwerkpartijen. Zodra jouw wijk op de planning staat, ontvang je een brief waarin je wordt gevraagd toestemming te geven voor het plaatsen van een glasvezelaansluiting bij je thuis. Aansluiting is in dit geval kosteloos. Je bent hiermee niet verplicht ook een glasvezel abonnement af te sluiten.

Omdat glasvezel wordt aangelegd op basis van prioriteit vanuit de glasvezelpartij, kan de aansluiting op jouw adres, of überhaupt in jouw woonplaats, soms lang duren. Het initiatief komt vanuit de netwerkbeheerders zelf. Hierbij moet je echt geluk hebben om snel aan de beurt te zijn.

Glasvezelaansluiting op aanvraag kan ook

Daarom wordt glasvezel in gemeenten ook wel eens aangelegd op basis van aanvraag vanuit de gemeente zelf, of vanuit bewoners groepen. Met zo'n initiatief kunnen inwoners zich inschrijven voor een aansluiting. Een mooi voorbeeld hiervan is het burgerinitiatief in het Land van Cuijk. Door dit burgerinitiatief zijn buurtgemeentes ten zuide van Nijmegen aangesloten op glasvezel.

Met initiatieven vanuit de gemeente en bewonersgroepen geldt vaak wel de eis dat de aansluiting alleen kosteloos wordt aangelegd wanneer je daarna een glasvezel abonnement afsluit.

Wanneer zijn er kosten verbonden aan een glasvezelaansluiting?

Staat jouw adres nog lang niet op de planning? Of is glasvezel al in de wijk aangelegd en heb je toentertijd geen toestemming gegeven voor de aanleg naar jouw woning? Dan is de aanleg niet gratis.

Haalbaarheidsonderzoek glasvezelaansluiting

Je kunt een gratis haalbaarheidsonderzoek aanvragen bij KNP NetwerkNL. Zij beoordelen op afstand of jouw woning kan worden aangesloten op het netwerk, en zo ja tegen welke kosten.

Wat kost glasvezel aanleggen?