Wat als de lease auto schade heeft bij het inleveren?

Voordat de lease auto wordt ingeleverd, wordt deze nog grondig geïnspecteerd op eventuele schade. Vaak gebeurt dit door een onafhankelijk bedrijf, waar ze gespecialiseerd zijn in het inspecteren en innemen van private lease. Je leest hier wat wel/niet als schade wordt gezien en wie de schade betaalt.

Wat wordt als schade gezien bij private lease?

Elke schade wordt getoetst volgens het inleverprotocol van de lease aanbieder. Hierin staat welke schade wel of niet wordt geaccepteerd. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen acceptabele en niet acceptabele schade:

  • Acceptabele schade / gebruiksschade: Dit is schade die is ontstaan bij normaal gebruik. Deze kleine beschadigingen worden niet meegerekend. Hieronder valt alle slijtage of beschadigingen die je bij de leeftijd en kilometerstand van de auto kunt verwachten.
  • Niet acceptabele schade: Dit is schade die los van de leeftijd van de auto en de kilometerstand staat, en wordt niet geaccepteerd.

Voorbeelden van wel/niet acceptabele schade

Wat wel of niet wordt geaccepteerd als schade verschilt per aanbieder. Maar over het algemeen zien we de volgende voorbeelden terugkomen in bijna elke checklijst van het inleverprotocol:

Acceptabele schade:

  • Verkleuring van de stoelbekleding
  • Krassen kleiner dan 10 cm
  • Deuken kleiner dan 2 of 3 cm
  • Een sterretje in de voorruit tot 5 mm

Niet acceptabele schade:

  • Blijvende vlekken in het interieur
  • Scheuren in de bekleding
  • Krassen groter dan 10 cm
  • Ingebrande vogeluitwerpselen

Tip: lees het innameprotocol door voordat je de auto inlevert

We raden aan om de inleverprotcol van jouw aanbieder goed door te nemen voordat je de auto inlevert. Als er dan schade wordt geconstateerd die niet in het inleverprotocol staat of niet als gebruiksschade gezien wordt, dan mag deze schade niet aan jou worden doorberekend.

Wie betaalt de schade bij het inleveren van je lease auto?

Schadeherstel is opgenomen in de leaseprijs. Bij elke schade betaal je de schadeherstelkosten tot jouw maximaal afgesproken eigen risico. Dit is in principe ook wanneer je de lease auto inlevert voor controle en er schade wordt vastgesteld.

Geen eigen risico bij innameschade

Toch lezen we dat enkele private lease aanbieders, zoals JustLease en Alphabet, de werkelijke herstelkosten in rekening brengen als onacceptabele schade niet vooraf is gemeld.

Wordt er tijdens een controle door een onafhankelijk bedrijf onacceptabele schade opgemerkt? Dan heb je nog de mogelijkheid om dit te melden vóór het officiële inlevermoment.

Inleverprotocol per lease aanbieder

Check hier het innameprotocol van jouw lease aanbieder:

Wat als de lease auto schade heeft bij het inleveren?