Nieuws   Energie  
Dak van huis met zonnepanelen

Zonnepaneleneigenaren gaan nu ook hogere gas- en stroomtarieven betalen

Gepubliceerd op: 08 januari 2024

Huishoudens met zonnepanelen blijven het ontgelden. Uit een rondgang van Keuze.nl blijkt dat nieuwe klanten met zonnepanelen bij drie energieleveranciers nu óók een hogere stroom- en gasprijs betalen.

Update 9 januari: In een eerdere versie van dit artikel zijn verkeerde tarieven van Pure Energie gebruikt, waardoor de extra kosten bij Pure Energie meer leken dan je daadwerkelijk betaalt. Dit is gecorrigeerd.

Update 25 januari: Waar Essent eerder verklaarde geen onderscheid te maken tussen klanten met en zonder zonnepanelen dat de extra kosten een fout op de website waren, blijkt dat Essent in de praktijk soms toch wel hogere tarieven rekent met zonnepanelen. Bij Energiedirect blijkt het vooralsnog teruggedraaid te zijn.

Essent, Energiedirect en Pure Energie rekenen hogere tarieven

De ontwikkeling waarbij zonnepaneleneigenaren extra belast worden gaat onverminderd door, nu drie leveranciers ook de variabele leveringskosten van gas en stroom aanpassen wanneer je aangeeft zonnepanelen te hebben. Dit blijkt het geval te zijn bij Essent, Energiedirect en Pure Energie.

De prijsverhoging op stroom met zonnepanelen gaat het meest omhoog, en is niet mals. Energiedirect verhoogt de kWh prijs met maar liefst 45%, gevolgd door Essent met 35%. De prijsstijging is het laagste bij Pure Energie met een prijsstijging van 7,8%.

Prijsstijging stroom voor huishoudens met zonnepanelen

LeverancierNormaal kWh tarief Tarief met zonnepanelenStijging
Essent€ 0,296€ 0,39835%
Energiedirect€ 0,269€ 0,39245%
Pure Energie€ 0,276€ 0,2987,8%

Tarieven zijn voor 1-jaar vast, voor nieuwe klanten op 8 januari 2024

Opvallender is nog wel dat deze leveranciers nu ook de gasprijs per m3 verhogen met zonnepanelen. Dit is een onlogische beperking, gezien het feit dat de afname van gas geen druk legt op het (volle) stroomnet. Hiermee gaan Essent, Energiedirect en Pure Energie dus behoorlijk ver en wekt het de schijn op dat deze leveranciers liever geen nieuwe klanten meer aantrekken met zonnepanelen.

De hoogste gasprijs stijging wordt opgelegd door Essent, met 9% per m3 gas. De prijsstijging voor gas is bij Pure Energie erg klein.

Prijsstijging gas voor huishoudens met zonnepanelen

LeverancierNormaal m3 tariefTarief met zonnepanelenStijging
Essent€ 1,315€ 1,438

9%

Energiedirect€ 1,289€ 1,389

7%

Pure Energie€ 1,289€ 1,297

0,7%

Tarieven zijn voor 1-jaar vast, voor nieuwe klanten op 8 januari 2024

Met zonnepanelen gemiddeld € 500,- extra per jaar kwijt door hogere tarieven

Hoe vertaalt deze maatregel zich naar de energierekening? Een gezin met twee kinderen dat nu een energiecontract met zonnepanelen en gas afsluit bij Essent of Energiedirect, betaalt ruim € 500,- per jaar méér dan zonder zonnepanelen. Bij Pure Energie zijn de extra kosten minder groot.

Voorbeeldberekening extra leveringskosten met zonnepanelen voor gezin met kinderen

Leverancier

Extra kosten stroom

Exta kosten gasTotaal extra kosten p.j.
Essent€ 359,56€ 185,49€ 545,05

Energiedirect

€ 426,90€ 149,37€ 576,27
Pure Energie€ 75,35€ 12,71€ 88,06

Berekening op basis van 3500 kWh en 1500 m3 gas, voor een jaarcontract afgesloten op 8 januari 2024.

Belangrijk om te weten is dat zowel Essent, Energiedirect en Pure Energie ook al geen cashback of loyaliteitsbonus meer geven aan klanten met zonnepanelen. De extra leveringskosten voor stroom en gas stapelen zich dus op, bovenop het ontzeggen van een eenmalige korting oplopend tot meer dan € 400,-. Hiermee lopen de totale extra kosten voor zonnepaneleneigenaren bij deze leveranciers dus nog verder op.

Of meer leveranciers het voorbeeld van Essent, Energiedirect en Pure Energie zullen volgen is vooralsnog niet bekend, maar wel iets waar we rekening mee houden.

Bron: Keuze.nl
Energie

Hoe vond je dit je artikel?

Help ons zodat we jou het beste blijven informeren. Je feedback komt direct binnen bij ons team