Begrippen uitvaartverzekering

A

 • Achterblijvenden
  Zie nabestaanden.
 • Afkopen
  Met het afkopen van een verplichting/verzekering kun je door eenmalig een bedrag te betalen een eerder gemaakte (financiële) afspraak ongedaan maken.
 • Algemeen graf
  In een algemeen graf worden in korte tijd 3 tot 4 voor elkaar onbekende mensen begraven. De kosten behorend bij een algemeen graf zijn aanzienlijk lager dan bij een gewoon (gepersonaliseerd) graf.

B

 • Begraven / Begrafenis
  Wanneer je begraven wordt, is het moment waarop de overledene in de kist naar de laatste rustplaats wordt gebracht. Voorafgaand aan het begraven worden wordt vrijwel altijd een begrafenisplechtigheid gehouden. De plechtigheid gecombineerd met het feitelijke begraven worden wordt vaak de begrafenis genoemd.
 • Belanghebbenden
  Belanghebbenden zijn alle personen die het effect ondervinden van een bepaalde gebeurtenis. Als je bij het overlijden bijvoorbeeld nog een hypotheek hebt lopen, dan is de bank belanghebbende. Mensen en bedrijven kunnen zowel financieel als emotioneel belanghebbende zijn.
 • BTW aftrekbaar
  Als de BTW aftrekbaar is, dan kan de BTW teruggevraad worden van de belasting. Dit kan tot 21 % schelen in de uiteindelijke kosten.

C

 • Contributie / Contributanten
  Contributie is vergelijkbaar met premie. De contributie is een periodieke betaling die door de leden van een vereniging (contributanten) wordt betaald.
 • Cremeren
  Naast het begraven worden, is het ook mogelijk om de overledene te verbranden. Het verbranden van het lichaam wordt cremeren genoemd.

D

 • Dekking
  Binnen de verzekeringen staat de term dekking voor de producten/activiteiten/kosten die vanuit de verzekering vergoed zullen worden.

E

 • Erfgenamen
  De erfgenamen zijn de personen die de afhandeling en verdeling van de bezittingen en schulden regelt van een overledene. Erfgenamen zijn vrijwel altijd de partner en/of kinderen van de overledene.

F

 • Familie
  Een familie is een groep mensen die of genetisch of door partnerschap aan elkaar verwant zijn.

I

 • Indexeren
  Indexering is het aan de inflatie aanpassen van de salarissen/uitkeringen zodat de koopkracht gelijk blijft. Een goed voorbeeld hierbij zijn de totale kosten van een uitvaart. Deze kosten zijn in de afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld en mensen met een niet geindexeerde kapitaal-uitkering zullen hierdoor hun uitvaart dus niet meer kunnen bekostigen.

K

 • Kapitaal
  Een geldbedrag. Bij een uitvaartverzekering met uitkering in kapitaal zal er een vrij te besteden geldbedrag aan de nabestaande worden vergoed.

N

 • Nabestaanden
  De nabestaanden zijn alle mensen die achterblijven als je komt te overlijden. Nabestaanden kunnen collega’s, vrienden, familieleden etc. zijn.
 • Natura verzekering
  Bij een uitvaartverzekering waarbij de uitkering in natura geschied, zal de verzekering een pakket aan vooraf afgesproken diensten betalen. De nabestaanden zullen hierbij dus geen geld overgemaakt krijgen, maar ook zullen ze geen factuur voor de afgenomen uitvaartdiensten ontvangen.

P

 • Plechtigheid
  De begrafenisplechtigheid is het moment waarop gezamelijk stilgestaan wordt bij de overledene. Dit gebeurt vaak met muziek en vaak worden er laatste (dank en herrinerings)woorden over de overledene uitgesproken. Na de plechtigheid begint de daadwerkelijke begrafenis of crematie.
 • Polis
  Een verzekeringspolis is de akte waarin de verzekeringsovereenkomst is vastgelegd.
 • Premie
  Het periodiek terugkerende bedrag dat betaald moet worden aan de verzekering om verzekerd te zijn. Bij uitvaartverzekeringen gaan we uit van een maandelijkse premie.

U

 • Uitvaart
  Bij een uitvaart behoren alle activiteiten die gedaan moeten worden tussen het moment van overlijden en het moment dat de bedankbrieven van de crematie of begrafenis achter de rug zijn.
 • Uitvaartondernemer
  De uitvaartondernemer begeleidt de directe nabestaanden bij het organiseren van de uitvaart.

V

 • Vereniging
  Een vereniging is een groep personen. Bij een uitvaartvereniging betaald deze groep maandelijks contributie om zonder winstoogmerk hun begrafenis te kunnen organiseren. De kosten van deze begrafenis worden uit de maandelijkse contributie betaald.
 • Verzekering
  Met een verzekering probeert de verzekerde een bepaald risico af te dekken. Bij de uitvaartverzekering is het een zekerheid dat er ooit kosten voor de uitvaart zullen volgen. Bij een uitvaartverzekering neemt de verzekering deze eenmalige (hoge) kosten op zich in ruil voor een maandelijkse betaling (maandelijkse premie).