Nieuws   Verzekeringen  
Vrouw met verhuisdoos

FBTO vs. Centraal Beheer: de best beoordeelde all-risk inboedelverzekering uitgebreid besproken

Gepubliceerd op: 07 april 2023

Ben jij aan het oriënteren op een inboedelverzekering? De all-risk inboedelverzekeringen van FBTO en Centraal Beheer zijn als beste beoordeeld op basis van de meest recente onderzoeken van de Consumentenbond en Moneyview. In dit artikel bespreken we uitgebreid de belangrijkste verschillen en overeenkomsten op basis van de polisvoorwaarden.

All-risk inboedelverzekeringen met goede beoordelingen

In ons beste all-risk inboedeleverzekering artikel laten we een sneloverzicht zien op basis waarvan FBTO en Centraal Beheer de hoogste scores krijgen. Ook laten we zien hoe dat in verhouding staat met een aantal andere all-risk inboedelverzekeringen.


Dekking

Met de FBTO en Centraal Beheer all-risk inboedelverzekering heb je een zeer ruime dekking voor al je spullen. Met deze polissen ben je verzekerd tegen onvoorziene schade, vernietiging en diefstal van je gehele inboedel. Zowel binnenshuis als op je eigen terrein zijn je spullen verzekerd, dus ook de spullen in je garage of schuur waaronder je e-bike of scooter.

Met beide all-risk dekkinging ben je ook verzekerd bij schade of verlies van spullen die je van een ander hebt geleend en voor inboedel die je kleinzakelijk gebruikt voor een kantoor of praktijk aan huis. Deze dekkingen zijn voor ZZP'ers dus ook interessant om naar te kijken.

Ook als je je huis verhuurt (aan toeristen) is je inboedel in principe verzekerd bij FBTO en Centraal Beheer, mits je aan de voorwaarden voldoet. Dit is lang niet bij alle inboedelverzekeringen het geval. Beide verzekeraars eisen wel dat je altijd een huurovereenkomst regelt met je tijdelijke onderhuurder.

Let op: Ga je langer dan 3 maanden op reis dan is het goed om te weten dat je geld, sieraden en horloges niet verzekerd zijn als je huis gedurende die tijd onbewoond is.

Heb je schade aan glaswerk in je huis, dan kan het zijn dat je een losse glasvezekering nodig hebt om dit vergoed te krijgen bij FBTO. Dit is het geval als je een koophuis hebt en deze geen onderdeel is van een complex met VVE.

Huur je je huis of heb je een appartement binnen een VVE complex, dan is glas wel automatisch meeverzekerd in je inboedelverzekering.

Op het gebied van glasverzekering, zit er een verschil tussen de polis van FBTO en de polis van Centraal Beheer. Centraal Beheer hanteert een iets ruimer beleid waarbij glas en ruiten in je woning onder voorwaarden standaard gedekt zijn. Hiervoor hoef je geen aparte glasvezekering te nemen bij Centraal Beheer.

Voor een compleet en gedetaillerd overzicht van wat wel en niet onder de all-risk inboedelverzekering valt raden we je aan om de FBTO en Centraal Beheer all-risk polisvoorwaarden te checken.


Vergoeding

Welke waarde FBTO en Centraal Beheer vergoeden bij een claim is zeer afhankelijk van het item in kwestie. FBTO en Centraal Beheer hanteren dezelfde nieuwwaarde- en dagwaarderegeling.

Pas als een item niet meer gerepareerd kan worden, vergoeden ze de schade. Is het beschadigde item meer waard dan 40% van de geldende nieuwprijs, dan wordt het bedrag uitgekeerd waarvoor je het nu nieuw zou kunnen kopen.

Is het item op het moment van de claim minder waard dan 40% van de nieuwwaarde, dan keren deze verzekeraars de dagwaarde uit.

De waarde van een item wordt vastgesteld op basis van de afschrijvingslijst. Hierop staan alle mogelijke spullen die je in huis zou kunnen hebben op vermeld, met de het aantal jaren waarin het product afschrijft en het percentage afschrijving per jaar.

Maximale vergoedingen

Op het totale bedrag dat bij schade of diefstal wordt uitgekeerd per claim, zit geen maximum bij FBTO en Centraal Beheer. Maar voor sommige spullen binnen de inboedel zelf, zit wel een maximum uit te keren bedrag.

Op onderstaande items hanteren FBTO en Centraal Beheer de volgende maximum vergoedingen:

 • Verzamelingen van bijv. postzegels of munten € 200.000
 • Sieraden en horloges € 5.000
 • Diefstal gevoelige inboedel, zoals computers, kunst en televisies
  € 35.000
 • Schade aan geld of waardepapieren € 1.250
 • Bedrijfsinventaris € 25.000
 • Spullen van anderen € 25.000

Door het plaatsen van items als horloges en sieraden in een kluis, kan de maximale vergoeding worden verhoogd. Dit geld ook voor diefstal gevoelige inboedel, als je je huis beveiligd met bijvoorbeeld een alarmsysteem. Lees die precieze voorwaarden en de dan geldende maximale vergoeding, in de polis van FBTO en Centraal Beheer.


Schadeafhandeling

Bij FBTO en Centraal Beheer kun je schade makkelijk 24/7 (online) doorgeven. Beide verzekeraars stellen de eis om de schade zo spoedig mogelijk te melden en ergere schade indien mogelijk te voorkomen.

Een schade-expert neemt contact met je op en stelt een schade rapport op, waarin de oorzaak en de kosten voor reparatie of veravanging worden vermeld. Schade wordt afgehandeld in geld of natura, afhankelijk van de situatie en de polisvoorwaarden.

Naast de vergoeding van schade of bij verlies, heb je met all-risk polissen van FBTO en Centraal Beheer recht op bijkomende schadevergoedingen indien de situatie daarom vraagt. Beide verzekeraars vergoeden in ieder geval de volgende bijkomende kosten:

 • Kosten om inboedel te vervoeren en op te slaan tot maximaal 1 jaar met een waarde tot € 25.000.
 • Kosten voor een contra-expert, zolang deze redelijk geprijsd is.
 • Vergoeding voor maximaal 2 jaar vervangende woonruimte bij herstel van de woning. De woonruimte moet proportioneel in verhouding zijn.
 • Maximaal 16 weken vergoeding voor vervangende woonruimte als herstel of herbouw niet mogelijk is.

Eigen risico

Bij zowel FBTO en Centraal Beheer kun je zelf de hoogte van je vrijwillige eigen risico bepalen. Bij FBTO heb je de keuze uit
€ 0,-, € 150,- of € 300,-. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van je premie. Het vrijwillig eigen risico van FBTO is ruimer dan dat van Centraal Beheer. Bij Centraal Beheer kun je je vrijwillige eigen risico maximaal ophogen naar € 200,-.

Let op: voor schades die binnen de all-risk module vallen betaal je bij FBTO standaard een verplicht eigen risico van €150,- per claim. Bij Centraal Beheer betaal je hiervoor het verplichte eigen risico van € 100,- per claim. Dit bedrag staat los van het gekozen eigen risico voor de gehele verzekering.

Bron: Keuze.nl
Verzekeringen

Hoe vond je dit je artikel?

Help ons zodat we jou het beste blijven informeren. Je feedback komt direct binnen bij ons team