Reisverzekering vergelijken: hoe kies je de juiste reisverzekering?

Je staat op het punt om op vakantie te gaan. Even weg van alles. Lekker tot rust komen. Het laatste waar je je de komende tijd mee bezig wilt houden is problemen en moeilijkheden gedurende je verblijf op je vakantieadres. Heb je er daarom aan gedacht om een goede reisverzekering af te sluiten? Want hoewel je pech nooit helemaal kunt voorkomen, kun je er in ieder geval voor zorgen dat je de zaken goed op orde hebt voor het geval dat.

De juiste reisverzekering
Welke reisverzekering je het beste kunt afsluiten, hangt grotendeels van waar je naartoe gaat en wat je daar gaat doen. Om er zeker van te zijn dat jouw reisverzekering aansluit op jouw vakantieplannen, heeft Keuze.nl alle aanbieders van reisverzekeringen voor je op een rij gezet. Ook beantwoorden we de meest gestelde vragen over de reisverzekering. Zo ben je tijdens je vakantie verzekerd van goede zorg, wat voor jou weer een zorg minder is.

Wat voor verzekering is een reisverzekering precies?

De term ‘reisverzekering’ staat voor het geheel aan verzekeringsvormen die risico’s dekken die de verzekerde mogelijk loopt gedurende een reis. Dit pakket aan verzekeringsvormen, de zogenaamde ‘rubrieken’, biedt bij de meeste reisverzekeringen dekking voor het volgende:

 • schade als gevolg van ongevallen
 • kosten voor medische zorg
 • schade aan en verlies van baggage en reisdocumenten
 • Zogenaamde ‘buitengewone kosten’ waaronder vallen:
  • kosten die je maakt bij gedwongen langer verblijf door overmacht
  • uitvaartkosten die gemaakt moeten worden in het buitenland
  • kosten van eventuele reddingsacties en/of opsporingsacties
  • telecommunicatiekosten die gemaakt worden als gevolg van een noodgeval
  • kosten die gemaakt worden voor de huur van noodzakelijk (vervangend) vervoer
  • repatriëringskosten
   • bij ziekte, letsel of overlijden van de verzekerde in het buitenland
   • bij overlijden van een direct familielid

Hoewel sommige reisverzekeringen hier wel dekking voor bieden, zijn bij veel reisverzekeringen de volgende zaken uitgesloten van de standaard dekking:

 • geleden schade door annulering van (een deel van) de reeds geboekte reis
 • rechtsbijstand tijdens de reis (reisrechtsbijstand)
 • hulp bij autopech in het buitenland
 • schade aan of verlies van speciale sportuitrusting (bijvoorbeeld duik- of golfuitrusting)

Wil je ook dekking voor deze risico’s? Dan kun je hiervoor aparte modules kiezen om je reisverzekering mee aan te vullen. Let hierbij wel goed op of de verzekeraars al dan niet een maximum aanhouden voor het uit te keren bedrag bij schade.

Je gaat een reisverzekering afsluiten en je wil vooraf diverse reisverzekeringen vergelijken. Waar let je op?

Wanneer je op reis gaat, of dit nu naar het buitenland of binnen Nederland is, dan is het verstandig om apart een goede reisverzekering af te sluiten. Tijdens je reis kunnen er zich namelijk altijd onvoorziene omstandigheden voordoen die leiden tot fysieke of financiële schade. Maar ook al voor vertrek kunnen onverwachte gebeurtenissen annulering van je reeds betaalde reis tot gevolg hebben. Om je te verzekeren tegen deze risico’s kun je een reisverzekering afsluiten.

Een reisverzekering sluit je af voor verzekering voor:

 1. medische kosten
 2. schade als gevolg van een ongeval
 3. kosten voor een ongepland langer verblijf van huis als gevolg van overmacht
 4. kosten voor repatriëring, oftewel vervoer terug naar huis in het geval van ziekte, letsel of overlijden
 5. kosten die worden gemaakt indien er een opsporingsactie of reddingsactie moet worden uitgevoerd
 6. telecommunicatiekosten die moeten worden gemaakt wanneer er sprake is van een noodgeval
 7. kosten voor de huur van vervangend vervoer
 8. schade aan en/of verlies van baggage
 9. kosten die gemaakt moeten worden bij verlies van reisdocumenten

NB: alle bovengenoemde rubrieken (categorieën) zijn inbegrepen in de dekking van een standaard reisverzekering. De punten 3 t/m 9 vallen onder de zogenaamde ‘buitengewone kosten’.

Biedt je reisverzekering dekking bij annulering? Of sluit je een extra annuleringsverzekering af als aanvulling op je reisverzekering?

Bij een standaard reisverzekering is annuleringsdekking lang niet altijd inbegrepen. Dat wil zeggen dat je geen vergoeding krijgt uitgekeerd wanneer je een reeds geboekte vakantie of reis niet door kunt laten gaan of wanneer je een reis vroegtijdig moet afbreken waardoor je reis-/vakantiedagen misloopt. Wil je je verzekeren tegen dit risico, dan kun je daarvoor een speciale annuleringsverzekering afsluiten. Bij annulering of vroegtijdige onderbreking van je reis krijg je dan (een deel van) de reissom terugbetaald.

Het kan voordelig zijn om je annuleringsverzekering samen met je reisverzekering af te sluiten. Zijn alle leden van je reisgezelschap bij dezelfde verzekeringsmaatschappij verzekerd? Dan keert de reisverzekering in de meeste gevallen bij annulering of onderbreking voor iedereen uit.

Wist je dat een annuleringsverzekering bij een reisverzekering…

 • …bij sommige verzekeringsmaatschappijen ook uitkeert wanneer een huisdier gedurende je reis plotseling overlijdt?
 • …ook dekking biedt wanneer je plotseling je inkomen verliest omdat je onverwacht werkloos wordt en je daardoor je reis moet annuleren of afbreken?
 • …ook uitkeert wanneer je in verband met de aankoop van een woning een reeds geboekte reis moet annuleren of afbreken?
 • …ook dekking biedt wanneer je een reis moet annuleren of afbreken wanneer er onverwacht grote schade is ontstaan aan je woning, bijvoorbeeld als gevolg van storm of brand e.d.?
 • …in veel gevallen ook de financiële schade vergoed die ontstaat als gevolg van vertragingen (bijvoorbeeld van je trein of vlucht) op weg naar je vakantiebestemming?
 • …ook kortlopend kan worden afgesloten? In dat geval sluit je de annuleringsverzekering naast je reisverzekering af voor de duur van één reis.
 • …ook doorlopend kan worden afgesloten? In dat geval ben je voor de duur van een jaar verzekerd tegen het risico van annulering of vroegtijdige beëindiging van een reis. Dit is vooral voordelig wanneer je meerdere keren per jaar en/of in totaal langer dan drie weken per jaar op reis gaat.
 • …soms ook kortlopend moet worden afgesloten als aanvulling op een reeds afgesloten doorlopende annuleringsverzekering? Sommige doorlopende annuleringsverzekeringen hanteren namelijk een maximum bedrag dat per verzekerde per jaar wordt uitgekeerd. Indien dit voor een bepaalde reis niet voldoende is, dan kun je dit tegen een extra premiebedrag worden bijverzekerd. Je sluit dan naast je doorlopende annuleringsverzekering eenmalig een kortlopende annuleringsverzekering af voor die specifieke reis.
 • …bij sommige verzekeraars ruim van te voren moet worden afgesloten? Er zijn namelijk verzekeringsmaatschappijen die bij geleden schade alleen tot uitkering over gaan indien de annuleringsverzekering bijvoorbeeld ten minste zes weken voor vertrek was afgesloten.
 • …bij andere verzekeraars juist ook last minute afgesloten kan worden?

Biedt je reisverzekering indien nodig ook een afbrekingsvergoeding?

Stel je verblijft al een paar dagen op je vakantieadres maar plotseling moet je door onvoorziene omstandigheden je vakantie voortijdig afbreken. Zonder verzekering betekent dit meestal dat je de overgebleven dagen op je vakantiebestemming kwijt bent: voor de ‘niet-benutte’ vakantiedagen krijg je je geld niet terug. Bij sommige reisverzekeringen is het risico van deze financiële schade inbegrepen in de dekking. Is dit niet het geval, dan kun je er voor kiezen om een aanvullende annuleringsverzekering afsluiten die ook een zogenaamde ‘afbrekingsvergoeding’ biedt. Voorwaarde voor uitkering is dan wel altijd dat de omstandigheden die leiden tot het vroegtijdig beëindigen van je vakantie zich pas gedurende je verblijf voordoen. Met andere woorden: wanneer je vakantie onderbroken wordt door omstandigheden waar al vóór vertrek sprake van was, dan worden de kosten voor het vroegtijdig afbreken van je vakantie niet gedekt.

Op welk bedrag je bij vroegtijdige beëindiging van je vakantie aanspraak kunt maken, hangt voor een groot deel af van het moment waarop je je vakantie afbreekt. Via je reisverzekering zul je dan dat deel van de reissom vergoed krijgen dat je verhoudingsgewijs nog ‘over’ had.

Kijk bij het reisverzekeringen vergelijken ook of je extra dekking nodig hebt voor sporten of activiteiten met een hoger risico.

Ben je avontuurlijk aangelegd en onderneem je op vakantie graag activiteiten die door verzekeraars als risicovol worden beschouwd? Denk hierbij aan bijvoorbeeld duiken, bergbeklimmen, parachutespringen of wildwatervaren. Ga dan goed na of de reisverzekering van je keuze wel dekking biedt voor schade of letsel dat ontstaat bij dergelijke activiteiten. Of er wel of geen dekking wordt geboden, en zo ja hoeveel, verschilt per verzekeraar. Indien van toepassing is het dus verstandig om op dit vlak verschillende reisverzekeringen met elkaar te vergelijken.

Omdat de kans groot is dat risicovolle sporten en activiteiten niet onder de dekking vallen van een standaard reisverzekering, zul je hiervoor hoogst waarschijnlijk een aparte module als aanvulling op je reisverzekering moeten afsluiten.