Vragen over uitvaartverzekering

Algemene informatie over de uitvaartverzekering

 1. Wat gebeurt er als ik geen uitvaartverzekering heb afgesloten?

  Als je geen uitvaartverzekering hebt afgesloten, dan zullen de kosten van de uitvaart door jouw nabestaanden moeten worden betaald. Dit kunnen ze van hun eigen geld doen maar ook het door jouw nagelaten spaargeld kan hiervoor gebruikt worden.

 2. Ben ik verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten?

  Het afsluiten van een uitvaartverzekering is niet verplicht. Wel kan het afsluiten van een uitvaartverzekering rust geven en ruim 90 % van de Nederlanders ziet het afsluiten van een uitvaartverzekering als een morele plicht naar hun nabestaanden.

 3. Wat is het verschil tussen een uitkering in natura en in kapitaal?

  Bij een uitkering in kapitaal wordt er een vrij te besteden bedrag uitgekeerd aan de direct nabestaande. Deze nabestaande kan van dit geld de juiste uitvaart organiseren. Het is echter niet verplicht om dit geld aan de uitvaart te spenderen. Bij een natura-uitkering word de factuur direct van de begrafenisondernemer naar de verzekeraar gestuurd. De nabestaanden zullen hier dus geen bedrag uitgekeerd krijgen.

 4. Wat is het verschil tussen een overlijdensrisico- en een uitvaartverzekering?

  Bij een overlijdensrisicoverzekering worden de financiële risico’s als gevolg van overlijden verzekerd. (denk hier bijvoorbeeld aan het gedeeltelijk aflossen van de hypotheek zodat de nabestaanden in de woning kunnen blijven wonen). Bij een uitvaartverzekering worden de kosten van de uitvaart zelf gedekt.

Vragen over het afsluiten van een uitvaartverzekering

 1. Kan ik op elke leeftijd een uitvaartverzekering afsluiten?

  Nee, de meeste uitvaartverzekeringen nemen geen nieuwe verzekerden meer aan als deze ouder zijn dan 55 jaar. Ook terminaal zieken, waarvan reeds bekend is dat ze ziek zijn, worden niet verzekerd. Hoe ouder je bent bij het afsluiten van de verzekering, hoe hoger de maandelijkse verzekeringspremie zal zijn.

 2. Kan ik me ook verzekeren als ik ziek of gehandicapt ben?

  Uitvaartverzekeringen bekijken dit per persoon. Mensen die weten dat ze binnen een half jaar komen te overlijden worden niet verzekerd maar mensen die slechts een lichte vorm van Astma hebben, zullen geen problemen ondervinden met het afsluiten van een uitvaartverzekering. Naast de ziekte spelen dus ook de levensverwachting en de huidige leeftijd hierbij een rol.

 3. Kan ik mijn hele gezin verzekeren?

  Ja dit is mogelijk. Het is per verzekeraar verschillend wie er voor welke kosten meeverzekerd kan worden. In de regel kunnen kinderen tot 18 jaar kostenloos worden meeverzekerd.

 4. Voor welk bedrag moet ik me verzekeren?

  Dit is volledig afhankelijk van je eigen wensen. Neem je genoegen met een sobere begravenis, dan kan het bedrag lager zijn, dan wanneer je hier een uitgebreid spektakel van wilt maken. De gemiddelde begrafenis kost in 2013 ongeveer ± € 7.000,- en de kosten van een begravenis zullen de komen jaren naar verwachting toenemen.

Vragen over de uitvaart in het algemeen

 1. Wat is duurder, een crematie of een begrafenis?

  Een begrafenis is normaal gesproken duurder. Ook na het overlijden moet de ruimte voor een graf betaald worden en ook een grafsteen is vaak zeer duur. Een grafsteen wordt meestal niet vergoed vanuit een natura-verzekering!

 2. Zijn de kosten van de begrafenis en de verzekering aftrekbaar?

  Bij overlijden stopt ook het recht op salaris of een uitkering. Om deze reden hebben de nabestaanden recht op een overlijdensuitkering. De hoogte van de uitkering staat gelijk aan een bruto maandloon van de overledene plus het opgebouwde vakantiegeld. Over het bruto maandloon-deel hoeft geen belasting te worden betaald, maar over het opgebouwde vakantiegeld wel. Deze regeling geldt ook voor mensen die een uitkering genoten.

  Alleen bij overlijden van de echtgenoot of geregistreerd partner heeft de langstlevende recht op aftrek. Andere erfgenamen als neven/nichten en kinderen hebben geen recht op aftrek voor hun inkomstenbelasting. De kosten van de uitvaartverzekering zijn doorgaans niet aftrekbaar.

 3. Keurmerk uitvaartzorg?

  Het keurmerk uitvaartzorg heeft vrijwel niets te maken met de uitvaartverzekering. Uitvaartverzorgende partijen worden getoetst op de kwaliteit van de uitvaartverzorging. Indien de uitvaartverzorger een goede kwaliteit levert, kan deze het keurmerk uitvaartzorg ontvangen. Alleen in het geval van een uitvaartverzekering met een uitkering in natura, is het mogelijk dat je hier rekening mee kunt houden. In alle andere gevallen is het kiezen van de uitvaartverzorger niet aan de orde tijdens het afsluiten van de verzekering.

 4. Wat gebeurt er als niemand voor de uitvaart kan betalen?

  Als je zelf geen geld nagelaten hebt, geen uitvaartverzekering hebt, en geen familie hebt die de uitvaart kan betalen, dan krijg je alsnog een nette uitvaartplechtigheid. Deze plechtigheid zal door de Sociale Dienst worden gehouden en hierbij wordt standaard voor een begravenis in plaats van een crematie gekozen. Dit zodat familieleden die zich later nog melden alsnog het graf kunnen bezoeken.