Inboedelverzekeringen vergelijken: hoe kies je de juiste inboedelverzekering?

Je huis staat doorgaans vol met bezittingen van waarde, zoals dure apparatuur en meubels, of iets waar je simpelweg aan gehecht bent. Uiteraard wil je dan ook goed verzekerd zijn, voor het geval er iets in jouw huis gebeurt, zoals een inbraak, brand, of schade die je zelf per ongeluk aanricht.

Even checken
Grote kans dat je al een inboedelverzekering hebt. Toch is het goed om te kijken of je inboedelverzekering nog steeds aansluit op jouw huidige leefsituatie. Zo kan je inboedel over de jaren fors zijn gegroeid, waardoor je verzekering niet alles dekt. Of misschien kun je juist besparen op die dure inboedelverzekering die je nu niet meer nodig hebt? Samenwonen, een betere baan, een grote verbouwing aan je huis; er zijn genoeg redenen te bedenken om even je inboedelverzekering te checken. Je inboedelverzekering vergelijken is dan ook pure noodzaak. Je wilt uiteindelijk niet teveel betalen.

Vragen
Bij een inboedelverzekering is het belangrijk dat je weet wat je verzekerd. Op onze vragen pagina vind je een overzicht van de meest voorkomende vragen omtrent de inboedelverzekering. Kom je een term tegen die je niets zegt? Onze begrippenlijst moet jouw vergelijking zo helder mogelijk maken.

Een inboedelverzekering afsluiten: wel of niet bijverzekeren?

Hoewel je met het afsluiten van een inboedelverzekering al een heel groot deel van je bezittingen verzekerd hebt tegen schade. Bekijk echter altijd vooraf goed welke voorwaarden de verzekeraar hanteert voor de inboedelverzekering van je keuze. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde uitsluitingen van toepassing waardoor toch niet alles onder de dekking valt? In dat geval kan het zijn dat je misschien een aanvullende schadeverzekering moet afsluiten.

Glasverzekering
Veruit de meeste inboedelverzekeringen dekken schade aan gewone ramen van een woning. Zijn er verder geen bijzondere ruiten in de woning verwerkt (bijvoorbeeld glas in lood) dan bieden de meeste inboedelverzekeringen voldoende dekking en is een aanvullende glasverzekering niet noodzakelijk. Verschillende inboedelverzekeringen vergelijken kan dan ook zeker lonen. Het voorkomt dubbele verzekering en het kan zo een besparing op de premie opleveren.

Besluit je wel een extra glasverzekering naast je inboedelverzekering af te sluiten, houd er dan rekening mee dat het alleen glas in ramen en deuren dekt. Volgens de definitie die verzekeraars in het geval van een glasverzekering gebruiken wordt er alleen glas gedekt dat bedoeld is om licht door te laten. Glazen voorwerpen zijn bij schade dus niet gedekt. Glas van bijvoorbeeld een aquarium, een kunstwerk of een spiegel kun je dus niet middels een glasverzekering verzekeren.

Glasverzekeringen dekken vrijwel altijd de kosten voor plaatsing van een noodvoorziening in het geval van ruitschade.

De volgende oorzaken van schade worden bij glasverzekeringen echter altijd uitgesloten:

 • schade die ontstaat door een defect aan het glas zelf
 • schade die ontstaat tijdens verbouwingswerkzaamheden
 • schade die je veroorzaakt wanneer je zelf het glas verplaatst of bewerkt
 • schade die ontstaat tijdens natuurrampen, oorlog, rampen en andere catastrofale gebeurtenissen
 • schade die ontstaat door brand en ontploffing
 • inbraakschade

NB: Zowel inbraakschade als schade ontstaan door brand of ontploffing aan het glas van je woning wordt meestal wel verzekerd door je opstalverzekering. Zo niet dan kun je dit extra bijverzekeren.

Welke verschillen bestaan er tussen aanbieders van inboedelverzekeringen?

Zoals bij alle andere verzekeringssoorten bestaan er ook voor inboedelverzekeringen verschillende aanbieders. Sta je op het punt om een nieuwe inboedelverzekering af te sluiten, dan kan het zeker de moeite waard zijn om de diverse verzekeraars goed met elkaar te vergelijken. Het kan je een hoop geld opleveren door besparingen op de premie en je zorgt er tevens voor dat je uiteindelijk de inboedelverzekering kiest die het beste bij jouw situatie past. Hierbij kun je onder meer letten op de volgende punten:

 • De herbouwwaarde kan voor een inboedelverzekering worden berekend via een standaard maximum verzekerd bedrag, of via een verzekerd bedrag dat op maat is vastgesteld. Wat heeft hierbij je voorkeur?
 • Krijg je bij schade de nieuwwaarde uitgekeerd? Of houdt men bij de inboedelverzekering van je keuze rekening met de afschrijving?
 • Wil je een all-risk inboedelverzekering afsluiten? Controleer dan goed of (en zo ja, welke) uitsluitingen de verzekeraar van je keuze in de polis heeft opgenomen.
 • Zijn waardevolle bezittingen automatisch meeverzekerd? Denk hierbij aan bijvoorbeeld electronica of lijfsieraden. Zo ja, is de dekking hiervan aan een (standaard) maximum gebonden? En wat is dan de hoogte van dit maximaal uit te keren bedrag?
 • Hoe wordt de waardebepaling van de inboedel gedaan?
 • Hoe is de diefstaldekking buitenshuis geregeld?

Tips om op de premie te besparen

Hoewel goedkoop in sommige gevallen duurkoop kan zijn, is het zeker mogelijk om geld te besparen bij het afsluiten van een inboedelverzekering. Zo lang je verschillende aanbieders en gehanteerde polisvoorwaarden vooraf maar goed met elkaar vergelijkt. Enkele tips om te besparen op de premie van je inboedelverzekering:

 • Ga niet over één nacht ijs. Vraag altijd bij meerdere partijen een offerte aan, ook als je de ideale inboedelverzekering al gevonden lijkt te hebben. Diverse inboedelverzekeringen met elkaar vergelijken kan mogelijk toch nog een positieve verrassing opleveren. Zo niet, dan kan het ook altijd nog een extra bevestiging van je eerder gemaakte keuze opleveren.
 • Wanneer de dekking en voorwaarden gelijk zijn, dan kan het zeker de moeite waard zijn om ook de premies van inboedelverzekeringen te vergelijken. Dit kan qua kosten soms tot bijna 70% schelen.
 • Vraag bij je werkgever na of er misschien afspraken zijn gemaakt met bepaalde verzekeraars op het gebied van inboedelverzekeringen en/of opstalverzekeringen. In dat geval kun je gebruik maken van de collectieviteitskorting die je werkgever voor de werknemers heeft bedongen.
 • Wil je naast je inboedelverzekering ook nog een woonhuisverzekering afsluiten? Dan kan het voordelig zijn om beide verzekeringen bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Daarbij zullen beide verzekeringen dan (hoogstwaarschijnlijk) goed op elkaar aansluiten waardoor gaten (of juist overlap) in de dekking vermeden worden. Tevens kan dit bij schade en/of diefstal discussies voorkomen over welke verzekeraar verantwoordelijk is voor de dekking.
 • Heb je voor je woning een BORG-certificaat en/of het Politiekeurmerk Veilig Wonen? Geef dit dan aan bij de verzekeringsmaatschappij waarbij je je inboedelverzekering afsluit. De kans is groot dat dit je een korting op de premie oplevert.
 • Wil je specifieke/bijzondere zaken verzekeren die mogelijk buiten de standaard dekking van een inboedelverzekering vallen (bijvoorbeeld speciaal glas in lood of kostbare bezittingen zoals waardevolle juwelen of dure electronica), controleer dan de polisvoorwaarden extra goed op mogelijke uitsluitingen. Hiermee voorkom je dat je alsnog voor hoge kosten komt te staan als blijkt dat bij diefstal van of schade aan deze zaken, je inboedelverzekering niet uitkeert. De inboedelverzekering met de laagste premie is in dit geval daardoor wellicht niet toereikend. Heb je echter geen bijzondere zaken te verzekeren, dan kun je makkelijker een inboedelverzekering kiezen op basis van de laagste premie.
 • Wil je een inboedelverzekering afsluiten voor een duurdere woning en wordt de herbouwwaarde via een maximum verzekerde som bepaald, dan kan dit bedrag mogelijk niet toereikend zijn in het geval de woning daadwerkelijk volledig verloren gaat. Controleer dit vooraf. Mogelijk is een op maat vastgestelde verzekerde som of een hoger maximum verzekerde som nodig om een volledige dekking te kunnen garanderen.

Wat is een goed moment om een nieuwe inboedelverzekering te kiezen?

Het is sowieso goed om minimaal eens in de drie jaar na te gaan of je inboedelverzekering nog voldoet voor je huidige situatie. Daarnaast kun je ook periodiek controleren of je lopende inboedelverzekering nog steeds een voordelige keuze voor je is. Desalniettemin zijn er specifieke momenten waarop je er verstandig aan doet om je inboedelverzekering opnieuw onder de loep te nemen en mogelijk te vergelijken met andere inboedelverzekeringen. Dit is met name bij de volgende gebeurtenissen aan de orde:

 • de geboorte van een kind
 • je gaat samenwonen of juist scheiden
 • je gaat verhuizen
 • er heeft een grote verbouwing plaatsgevonden aan je huis
 • je hebt een waardevolle toevoeging gedaan aan je huis. Denk bijvoorbeeld aan het installeren van een nieuwe luxe keuken of het plaatsen van speciaal glas.
 • je hebt de beveiliging van je huis aanzienlijk verbeterd. Denk hierbij onder meer aan brandbeveiliging en/of anti-inbraakbeveiliging.
 • je hebt waardevolle spullen aangeschaft die je vervolgens in je woning bewaart. Bijvoorbeeld dure elektronica of juwelen.

Welke factoren zijn van invloed op de hoogte van de premie van mijn inboedelverzekering?

Meerdere verzekeraars bieden diverse inboedelverzekeringen aan. Per inboedelverzekering kan de dekking uiteenlopen en uiteraard zal ook de premie per type inboedelverzekering verschillen. Maar ook wanneer twee klanten dezelfde inboedelverzekering afsluiten bij dezelfde aanbieder, kan de premie per persoon toch anders zijn. Hoe hoog de premie voor een inboedelverzekering zal zijn, hangt namelijk van meerdere factoren af. Ook de mate waarin een bepaalde factor meetelt in de bepaling van de prijs kan per verzekeraar verschillen. Meerdere inboedelverzekeringen vergelijken voordat je je keuze maakt kan dan ook zeker een besparing opleveren.

De hoogte van de premie voor een inboedelverzekering wordt onder meer beïnvloed door de volgende factoren:

 • Wat is de waarde van de inboedel die je wilt verzekeren?
  Heb je een huisraad die bestaat uit ‘Spaans meubilair’ of staan er in jouw huis alleen meubels van beroemde designers? Heb je een grote woning waarin je veel spullen hebt staan of woon je in een klein appartement met enkel de basisbenodigdheden? Hoe hoger de waarde van je inboedel, hoe hoger het verzekerde bedrag zal moeten zijn om de schade bij totaal verlies te kunnen dekken. Voor een duurdere inboedel zal daarom over het algemeen een hogere premie betaald moeten worden.
 • In welke plaats/regio staat de woning waar je een inboedelverzekering voor wilt afsluiten?
  Statistisch gezien is de kans op schade in de ene plaats en/of regio groter dan in de andere. Verzekeraars nemen deze statistieken mee in de berekening van de premie voor een inboedelverzekering. Zo zul je bijvoorbeeld verhoudingsgewijs een lagere premie betalen voor een inboedelverzekering voor een plattelandswoning betalen dan voor een vergelijkbare woning in een grote stad. Verzekeraars gaan er namelijk van uit dat de kans op inbraak in de stad groter is dan op het platteland.
 • Voor wat voor type woning wil je een inboedelverzekering afsluiten?
  De schadegevoeligheid van de woning is mede bepalend voor de hoogte van de premie die je voor de inboedelverzekering moet betalen. Zo is bijvoorbeeld een woning met een rieten kap gevoeliger voor brandschade dan een huis waarbij de dakbedekking uit dakpannen bestaat. Hoe hoger het risico op schade, hoe duurder de inboedelverzekering zal zijn.

Een extra kostbaarhedenverzekering afsluiten naast je inboedelverzekering?

Hoewel een gewone inboedelverzekering al veruit het grootste gedeelte van je bezittingen dekt tegen schade, worden sommige kostbaarheden standaard uitgesloten van dekking.

http://www.vanatotzekerheid.nl/begrippen/kostbaarhedenverzekering/