Vergoedingen overzicht

Bij het vergelijken van een zorgverzekering letten veel mensen op de vergoedingen voor behandelingen zoals fysiotherapie en alternatieve geneesmiddelen. Iedereen heeft natuurlijk ook andere behoeftes dus het is ook goed om hier naar te kijken wanneer je aan het vergelijken bent. Voor studenten hoeft een verzekering bijvoorbeeld geen dekking voor zwangerschap gerelateerde kosten te bevatten en voor vijftigplussers is de noodzaak voor een goede vergoeding van anticonceptiemiddelen vaak minder hoog.

Dit zijn allemaal zaken waar je op kunt letten en daarom hebben wij de meest voorkomende vergoedingen hieronder voor je in een overzicht gezet. Wil je weten wat de vergoedingen zijn van 1 bepaalde zorgverzekeraar kijk dan op de detailpagina van deze verzekeraar.

Acnétherapie

De behandeling tegen acne aan de hand van acnetherapie wordt vergoed door de basis zorgverzekering. De voorwaarde voor deze vergoeding is echter wel dat de therapie uitgevoerd wordt door een huidtherapeut of schoonheidsspecialiste. Bij de meeste zorgverzekeraars wordt 75 tot 100 procent van de acnetherapie vergoed.

Vergelijk de vergoedingen van Acnétherapie »

ADHD medicijnen

De basisverzekering dekt slechts één medicijn voor de behandeling van ADHD. Vanuit de basisverzekering wordt alleen het goedkoopste medicijn vergoed (Ritalin). Andere medicijnen worden vergoed tot aan de prijs van Ritalin. Voor alle overige medicijnen met betrekking tot ADHD geldt een eigen bijdrage.

Vergelijk de vergoedingen van ADHD medicijnen »

Alternatieve geneesmiddelen

De basis zorgverzekering dekt geen enkel alternatief geneesmiddel. Om een vergoeding voor het gebruik van alternatieve geneesmiddelen te krijgen, dient de gebruiker een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Voor de dekking van alternatieve geneesmiddelen kunnen gebruikers een verzekering afsluiten die vaak valt onder de aparte dekking ‘alternatieve geneesmiddelen’.

Vergelijk de vergoedingen van Alternatieve geneesmiddelen »

Alternatieve geneeswijzen

Net als alternatieve geneesmiddelen vergoedt de basis zorgverzekeraar geen alternatieve geneeswijzen. Wel kan de gebruiker een aparte dekking bij de zorgverzekeraar afsluiten om de kosten van de behandelingen alsnog terug te kunnen claimen. Hiervoor moet een aparte aanvullende zorgverzekering afgesloten worden. De dekking kan per middel en per zorgverzekeraar verschillen.

Vergelijk de vergoedingen van Alternatieve geneeswijzen »

Anticonceptie

Voor het gebruik van de anticonceptie(pil) geldt een ingewikkelde regel. Vrouwen onder de 21 jaar krijgen anticonceptie vergoed via de basis zorgverzekering Vrouwen boven de 21 jaar hebben dit recht niet, en dienen de kosten hiervan zelf te betalen. Wanneer de anticonceptiepil wordt voorgeschreven vanuit een medische noodzaak, kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen de kosten alsnog te vergoeden.

Vergelijk de vergoedingen van Anticonceptie »

Besnijdenis

In bepaalde situaties wordt het uitvoeren van een besnijdenis gedekt door de zorgverzekeraar. Besnijdenissen worden in ieder geval niet vergoed door de basis verzekering, maar in sommige gevallen wel door de aanvullende zorgverzekering. Hiervoor dient de patiënt een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Bovendien worden de kosten alleen vergoed als er medische noodzaak voor de besnijdenis is.

Vergelijk de vergoedingen van Besnijdenis »

Bevallen in het ziekenhuis

Voor een bevalling in het ziekenhuis geldt dat de kosten van de bevalling volgens de basisverzekering wettelijk geregeld zijn. In het geval van bevallen in het ziekenhuis worden deze kosten weldegelijk vergoed via de basisverzekering. Voor andere situaties zoals thuis bevallen geldt dat niet in alle situaties de kosten gedekt worden. Controleer om deze reden ieder jaar de polisvoorwaarden.

Vergelijk de vergoedingen van Bevallen in het ziekenhuis »

Borstprothese

Of een borstprothese vergoed wordt door de basisverzekering is afhankelijk van het soort borstprothese en de medische noodzaak. Zo worden mammaprotheses doorgaans wel vergoed door de zorgverzekeraar. In andere gevallen kan het noodzakelijk zijn een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Bekijk de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar om hierover meer duidelijkheid te krijgen.

Vergelijk de vergoedingen van Borstprothese »

Bovenooglidcorrectie

Doorgaans wordt een bovenooglidcorrectie niet vergoed middels de basis zorgverzekering. In de meeste gevallen kiest men voor een bovenooglidcorrectie om cosmetische redenen. Alleen om medische noodzaak, zoals bijvoorbeeld vanwege een aangeboren afwijking kan het zijn dat de zorgverzekeraar de ingreep alsnog vergoed. Het is echter wel mogelijk een vergoeding voor deze ingreep te krijgen middels een aanvullende zorgverzekering.

Vergelijk de vergoedingen van Bovenooglidcorrectie »

Brillen en lenzen

Sinds 2013 worden brillen en lenzen niet meer vergoed door de basis zorgverzekering. Wel worden deze hulpmiddelen vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Het is verschillend per verzekeraar hoeveel de zorgverzekeraar vergoedt. Kijk daarvoor dus eerst in de polis. Meestal heeft de verzekerde om de twee of drie jaar recht op een andere bril.

Vergelijk de vergoedingen van Brillen en lenzen »

Buitenland niet-spoedeisende hulp

De basisverzekering biedt geen dekking voor niet-spoedeisende hulp in het buitenland. Wel kunnen verzekeringen ervoor kiezen een aanvullende dekking te bieden voor deze hulp. Verzekerden moeten daarvoor wel een aanvullende zorgverzekering afsluiten. De dekking wordt bij de meeste zorgverzekeraars daarmee uitgebreid tot honderd procent.

Vergelijk de vergoedingen van Buitenland niet-spoedeisende hulp »

Chiropractie

De basisverzekering vergoedt geen chiropractische behandelingen. Alleen bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering kunnen verzekerden gebruikmaken van de dekking op chiropractische behandelingen. De vergoeding voor deze behandelingen is te vinden in het pakket voor alternatieve geneeswijzen. De dekking is beschreven in de polis van de aanvullende zorgverzekering.

Vergelijk de vergoedingen van Chiropractie »

Dieetadvisering

Sinds 1 januari 2013 is de dekking voor dieetadvisering weer opgenomen, in tegenstelling tot voorgaande jaren. Niet alle behandelingen middels dieetadvisering worden vergoed. In totaal vergoeden zorgverzekeraars slechts drie behandeluren per patiënt. Voor extra behandeluren kunnen consumenten een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Hoeveel uren de zorgverzekeraar vergoed, verschilt per zorgverzekeraar.

Vergelijk de vergoedingen van Dieetadvisering »

Dyslexie

De vergoeding voor dyslexie geldt vanuit de basisverzekering alleen voor de meest zware gevallen. Middels een intakegesprek van de dyslexiebegeleider moet uitgewezen worden of basisverzekeringen de behandeling vergoeden. Het intakegesprek gaat uit van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Of en wanneer dyslexie vergoed wordt, staat vermeld in de polisvoorwaarden.

Vergelijk de vergoedingen van Dyslexie »

Eigen bijdrage GVS

Middels het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem wordt bepaald of een verzekerde wel of niet een eigen bijdrage moet leveren. De zorgverzekeraar betaalt in ieder geval de kosten als de medicijnen zijn opgenomen in het GVS. In andere gevallen moet de verzekerde een eigen bijdrage leveren. Deze bijdrage valt buiten het wettelijk eigen risico, maar sommige verzekeraars vergoeden alsnog de eigen bijdrage.

Vergelijk de vergoedingen van Eigen bijdrage GVS »

Ergotherapie

In principe wordt ergotherapie in het basispakket beperkt vergoed door de zorgverzekeraar. De behandeling wordt voor honderd procent vergoed, met een maximum van tien uur op jaarbasis. Voor de dekking van deze behandeling gelden extra eisen. De behandeling wordt alleen vergoed na doorverwijzing van een medisch specialist. Het is raadzaam contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Vergelijk de vergoedingen van Ergotherapie »

Flapoorcorrectie

Het veranderen van het zogenoemde ‘flapoor’ wordt deels vergoed vanuit het basispakket. De reden hiervoor is, is dat een flapoorcorrectie gezien wordt als een plastische ingreep. Plastische ingrepen zijn deels gedekt in het basispakket, maar worden niet voor honderd procent vergoed. Dezelfde dekkingen gelden voor ooglidcorrecties en otoplastiek. De rest van de kosten kan gedekt worden bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering.

Vergelijk de vergoedingen van Flapoorcorrectie »

Flebologie

Flebologie betekent ‘bloedvatenbehandeling’, zoals bijvoorbeeld de behandeling aan spataders. Flebologie wordt niet vergoed vanuit het basispakket. Hiervoor moet de patiënt zelf een bijdrage leveren, buiten het eigen risico om. Om toch een dekking op deze behandeling te krijgen, moet de patiënt een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Let daarbij goed op de dekking: niet iedere aanvullende zorgverzekeraar biedt dekking voor flebologie.

Vergelijk de vergoedingen van Flebologie »

Fysiotherapie

De vergoeding van fysiotherapie in het basispakket is een veelbesproken onderwerp. Nu geldt dat verzekerden tot 18 jaar bij niet-chronische aandoeningen recht hebben op een dekking van maximaal 9 behandelingen. Verzekerden tot 18 jaar krijgen alle medische noodzakelijke behandelingen vergoed als zij aan kunnen tonen aan een chronische aandoening te lijden. Voor verzekerden vanaf 18 jaar, geldt dat alleen bij chronische aandoeningen de medisch noodzakelijk behandelingen vergoed worden. De behandelingen worden echter pas vergoed vanaf de 21e behandeling. De eerste twintig behandelingen vallen buiten het basispakket en moeten zelf door de verzekerde vergoed worden.

Vergelijk de vergoedingen van Fysiotherapie »

Geestelijke gezondheidszorg

Voor geestelijke gezondheidszorg geldt vanaf de tweedelijns zorg dat deze behandelingen vergoed worden in het basispakket. Eerstelijns zorg (daarvan wordt gesproken bij lichte psychische problemen) worden niet vergoed via het basispakket. Voor deze behandelingen geldt een eigen bijdrage. Bij tweedelijns zorg worden behandelingen wel vergoed. Het gaat daarbij om behandelingen vanwege complexere psychologische situaties. Hiervoor is een doorverwijzing van de huisarts of bedrijfsarts nodig. Voor eerstelijnszorg geldt dat de eerste vijf gesprekken worden vergoed door de basisverzekering. Daarbij geldt een eigen bijdrage van 20 euro per consult.

Vergelijk de vergoedingen van Geestelijke gezondheidszorg »

Gehoorapparaten

Een gehoorapparaat wordt slechts gedeeltelijk vergoed middels het basispakket. Een gehoortoestel krijgt een dekking van 75 procent in het basispakket. De overige 25 procent is een eigen bijdrage, en telt niet mee voor het wettelijk eigen risico. Door een aanvullende zorgverzekering af te sluiten, kan de verzekerde ook nog (een deel) van de eigen bijdrage terugkrijgen.

Vergelijk de vergoedingen van Gehoorapparaten »

Geneesmiddelen buiten GVS

Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddel Vergoeding Systeem (GVS) worden niet vergoed in het basispakket. Alleen geneesmiddelen binnen het GVS hebben een dekking in de basis zorgverzekering. Wel heeft de minister de zorgverzekeraars vrij gelaten zelf een dekking voor geneesmiddelen buiten het GVS op te stellen. Een dekking voor deze geneesmiddelen kan worden afgesloten middels een aanvullende zorgverzekering.

Vergelijk de vergoedingen van Geneesmiddelen buiten GVS »

Haptonomie

Haptonomie is opgenomen als een alternatieve behandelmethode. Alternatieve behandelmethodes worden doorgaans niet vergoed vanuit het basispakket. De patiënt moet een eigen bijdrage betalen. Een tweede mogelijkheid is het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering. Door een aanvullende zorgverzekering af te sluiten, wordt haptonomie (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar.

Vergelijk de vergoedingen van Haptonomie »

Hulpmiddelen bij diabetes

De zorgverzekering vergoedt vanuit het basispakket een aantal hulpmiddelen die de behandeling van diabetes draagbaarder kunnen maken. Er zijn slechts een beperkt aantal hulpmiddelen vergoed. Eens per drie jaar wordt de bloedglucosemeter vergoed. Eén insulinepen wordt per drie jaar vergoed. Bij de eerste keer dat de patiënt een insulinepen krijgt, heeft hij ook recht op een reservepen. Ook teststrips worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergelijk de vergoedingen van Hulpmiddelen bij diabetes »

Hydrotherapie

Hydrotherapie is een alternatieve zorgbehandeling gezien de therapeutische aard van het zwemmen. Therapeutisch zwemmen wordt niet gedekt vanuit de basisverzekering. Voor een dekking op deze behandeling is het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering noodzakelijk. Deze behandelingen worden dan vergoed vanuit de dekking ?Therapieën en paramedische zorg?. De verzekerde kan bij de meeste zorgverzekeraars zelf aangeven hoeveel behandelingen hij vergoed wil hebben.

Vergelijk de vergoedingen van Hydrotherapie »

Kraamzorg

Kraamzorg wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste tien ligdagen vanaf het moment van de bevalling worden gedekt door de basisverzekering. Alle dagen erna komen voor rekening van de verzekerde zelf. Bovendien zegt de wetgeving dat de verzekerde zelf per uur een eigen bijdrage moet betalen. Deze eigen bijdrage wordt vervolgens weer gedekt als de verzekerde een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Vergelijk de vergoedingen van Kraamzorg »

Kronen, bruggen en inlays

Kronen, bruggen en inlays worden nooit vergoed vanuit de basisverzekering. Ook voor kinderen onder de achttien jaar geldt dat deze tandheelkundige methodes niet vergoed worden. Ouders moeten dan zelf een bijdrage betalen. Wel kunnen verzekerden een aanvullende zorgverzekering afsluiten om zo een percentage van de kosten terug te krijgen.

Vergelijk de vergoedingen van Kronen, bruggen en inlays »

Kunstgebitten

Een kunstgebit, ofwel een volledige prothese is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen vanaf 18 jaar en ouder heeft recht op deze dekking. De wet heeft wel een eigen bijdrage opgenomen op kunstgebitten. Deze eigen bijdrage ligt op 25 procent van het volledige bedrag. Een deel van deze eigen bijdrage is terug te krijgen indien de verzekerde een aanvullende verzekering voor tandheelkundige zorg heeft afgesloten.

Vergelijk de vergoedingen van Kunstgebitten »

Lactatiekundige hulp

Onder lactatiekundige hulp wordt begeleiding bij het geven van borstvoeding verstaan. Deze behandeling is niet opgenomen in de basisverzekering. Bovendien bestaan er nog maar weinig aanvullende zorgverzekeringen om deze behandeling alsnog te dekken. De zorgverzekeraars die hiervoor wel een dekking bieden, vergoeden doorgaans 200 euro per bevalling. Hiervoor kan een aanvullende zorgverzekering afgesloten worden.

Vergelijk de vergoedingen van Lactatiekundige hulp »

Laserepilatie

In het basispakket van de zorgverzekering zijn elektrische epilatie en lazerbehandelingen niet opgenomen. Ook voor aanvullende zorgverzekeringen geldt dat deze behandeling slechts voor een gedeelte of simpelweg helemaal niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Raadzaam is contact op te nemen met de zorgverzekeraar om na te vragen of de behandeling gedekt wordt. Dit is per zorgverzekeraar verschillend.

Vergelijk de vergoedingen van Laserepilatie »

Lidmaatschap patiëntenvereniging

Lidmaatschap van een patiëntenvereniging wordt niet vergoed door de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Wel bestaan er aanvullende zorgverzekeringen die lidmaatschappen tot 100 procent vergoeden. Bijkomende eis is dan wel dat de patiëntenvereniging is aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) of de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad).

Vergelijk de vergoedingen van Lidmaatschap patiëntenvereniging »

Manuele therapie

Net als voor fysiotherapie geldt de manuele therapie is opgenomen als dekking in het basispakket van de zorgverzekeraar. Voor achttien jaar en ouder geldt een dekking vanaf de 21e behandeling. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt een dekking voor maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar. Bij chronische aandoeningen wordt manuele therapie volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergelijk de vergoedingen van Manuele therapie »

Oefentherapie Mensendieck en Cesar

Voor oefentherapie op gebied van Cesar en Mensendieck is de fysiotherapieregeling van toepassing. Dit houdt in dat deze behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen vanaf de 21 behandeling begint de zorgverzekeraar met vergoeden. Bovendien moet de aandoening op de Chronische lijst staan. De kwaal moet zijn vastgesteld door een erkend arts. Voor deze behandelingen geldt bovendien een wettelijk verplicht eigen risico.

Vergelijk de vergoedingen van Oefentherapie Mensendieck en Cesar »

Ooglaseren

Het behandelen van de ogen met een laser valt onder de regeling ?brillenglazen, contactlenzen en ooglaserbehandelingen?, en worden soms vergoed door het basispakket in de zorgverzekering. Alleen als er medische indicaties zijn waarvoor het laseren van de ogen noodzakelijk zijn, wordt de behandeling soms tot 100 procent vergoed. Deze medische indicaties zijn opgenomen in het Reglement Hulpmiddelen.

Vergelijk de vergoedingen van Ooglaseren »

Orthodontie tot 18 jaar

De basisverzekering dekt een aantal tandartskosten voor behandelingen aan kinderen onder de achttien jaar. De basisverzekering heeft echter geen dekking opgenomen voor orthodontie. Voor de dekking van orthodontie moeten de ouders een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Houd bij het afsluiten van deze dekking een wachttijd kan gelden, waarin de behandelingen nog niet vergoed worden.

Vergelijk de vergoedingen van Orthodontie tot 18 jaar »

Orthodontie vanaf 18 jaar

Orthodontie vanaf 18 jaar wordt door de basisverzekering gezien als een bepaald specialisme binnen de mondzorg. Om deze reden wordt orthodontie doorgaans niet vergoed door de basisverzekering. Alleen bij bepaalde medische indicaties en in bijzondere gevallen kan de basis zorgverzekering ervoor kiezen de behandeling alsnog te dekken. In de meeste gevallen moet de patiënt echter een extra dekking binnen de aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Vergelijk de vergoedingen van Orthodontie vanaf 18 jaar »

Pedicure

Pedicurebehandelingen worden in sommige, specifieke gevallen weldegelijk vergoed vanuit de basisverzekering. Of de patiënt recht heeft op een dergelijke dekking, is per geval verschillend. In dit geval is het raadzaam contact op te nemen met de zorgverzekeraar om hierover uitsluitsel te krijgen. In ieder geval worden pedicure behandelingen vergoed via een aanvullende zorgverzekering.

Vergelijk de vergoedingen van Pedicure »

Plastische chirurgie

Plastische chirurg zit niet standaard in het basispakket. In sommige gevallen wordt dit wel vergoed, maar alleen als daar medische noodzaak toe is. Dat is ter beoordeling van de huisarts of specialist. Dit valt onder de medisch-specialistische zorg. U kunt zich wel aanvullend verzekeren voor plastische chirurgie.

Vergelijk de vergoedingen van Plastische chirurgie »

Podotherapie

Podotherapie wordt gedekt vanuit de basisverzekering. Dit valt onder ketenzorg voor diabetes. Niet iedereen komt in aanmerking voor een vergoeding. Daarom is het een goed plan om extra informatie te vragen bij uw zorgverzekeraar. Als podotherapie niet vergoed wordt, is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. Deze aanvullende zorgverzekering zal dan de kosten voor podotherapie dekken.

Vergelijk de vergoedingen van Podotherapie »

Preventief medisch onderzoek

De basisverzekering dekt geen preventief medisch onderzoek. Sommige zorgverzekeraars bieden wel een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Wie gebruik wil maken van deze vergoeding, moet eerst vooraf contact opnemen met de zorgverzekeraar. Vooral het gaat om een vergoeding voor een onderzoek dat in het buitenland wordt uitgevoerd.

Vergelijk de vergoedingen van Preventief medisch onderzoek »

Pruiken

Pruiken worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wie daarnaast ook een aanvullende verzekering heeft, krijgt een extra vergoeding. Sommige mensen met een indicatie voor een pruik, kiezen er niet voor om deze te dragen. Zij kiezen liever voor andere hoofdbedekking. Ook voor die mensen geldt een vergoeding. Per kalenderjaar heeft de verzekerde recht op vergoeding voor één pruik, of één alternatief.

Vergelijk de vergoedingen van Pruiken »

Psychologische hulp

Wie eerstelijnszorg nodig heeft, krijgt een vergoeding vanuit de basisverzekering. Echter, bij deze vorm van zorg geldt wel een eigen bijdrage. Het is verstandig rekening te houden met het eigen risico. Niet specialistische-hulp (zoals van de huisarts, de bedrijfsarts, of via internet) wordt standaard vergoed. Bij professionele hulp, zoals met een psycholoog, betaalt u een eigen bijdrage van 20 euro per consult.

Vergelijk de vergoedingen van Psychologische hulp »

Refertilisatie

Een hersteloperatie van een sterilisatie (Refertilisatie), wordt slechts bij enkele zorgverzekeraars vergoedt. Dat geldt voor een aanvullende verzekering. De basiszorg kent geen vergoeding hiervoor. Voor een aanvullende verzekering geldt bovendien dat in de meeste gevallen dat de aanvullende verzekering slechts de kosten van de eerste hersteloperatie dekt.

Vergelijk de vergoedingen van Refertilisatie »

Spoedeisende hulp in het buitenland

De basisverzekering kent een dekking voor spoedeisende hulp in het buitenland. Deze dekking gaat op dezelfde manier in zijn werk als normale spoedeisende hulp. De vergoeding voor spoedeisende hulp in het buitenland is even hoog als het Nederlandse tarief. Dat kan in de praktijk betekenen dat u moet bijbetalen, omdat gezondheidszorg in sommige landen veel duurder is dan in Nederland.

Vergelijk de vergoedingen van Spoedeisende hulp in het buitenland »

Sport medisch advies

De overheid heeft er voor gekozen sportmedisch advies niet op te nemen in de basisverzekering. Daarom krijgt u standaard geen vergoeding. Wie een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten, krijgt een vergoeding voor advies van de sportarts. Daaronder verstaat men sportmedische behandelingen, sportkeuringen, sportmedisch consult, sportmedisch onderzoek en röntgen/laboratoriumonderzoek. Sommige zorgverzekeraars vergoeden dit advies tot een bepaald maximumbedrag. Raadpleeg daarvoor uw zorgverzekeraar.

Vergelijk de vergoedingen van Sport medisch advies »

Sterilisatie

Standaard wordt sterilisatie niet vergoed. De basisverzekering kent hier geen dekking voor. Daarom bieden veel zorgverzekeraars hiervoor een aanvullende verzekering aan. Echter, de vergoeding verschilt wel voor mannen en vrouwen. Een hersteloperatie behoort tot de mogelijkheden, maar dit wordt niet altijd vergoed. De prijs voor een aanvullende verzekering kan variëren van vier euro, tot 140 euro.

Vergelijk de vergoedingen van Sterilisatie »

Steunzolen

Steunzolen zijn onderdeel van het reglement hulpmiddelen. Daarom worden ze niet vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een aanvullende zorgverzekering af te sluiten, maar daar gelden wel bepaalde voorwaarden voor. Neem daarom vooraf contact op met uw zorgverzekeraar. Deze kan meer vertellen over deze voorwaarden. Het aanmeten van steunzolen wordt gedaan door een podotherapeut. Het aanmeten valt daarom niet onder de dekking van de steunzolen, maar van de podotherapie. In sommige gevallen is het voordeliger om de kosten voor eigen rekening te nemen.

Vergelijk de vergoedingen van Steunzolen »

Stoppen met roken

Het stoppen-met-rokenprogramma is een tijdje uit het basispakket verdwenen, maar kwam in 2013 weer terug in het pakket. Wie wil stoppen met roken, kan daarom weer rekenen op een vergoeding van de overheid, vanuit het basispakket. U hoeft geen aparte zorgverzekering hiervoor af te sluiten. Wel geldt voor het stoppen-met-rokenprogramma een eigen risico.

Vergelijk de vergoedingen van Stoppen met roken »

Stottertherapie

Voor de behandeling van stotteren bestaan verschillende mogelijkheden; stottertherapie, logopedie en de methodes Del Ferro, BOMA en Hausdörfer. Reguliere stottertherapie via de Vereniging Stottercentra Nederland (VSN) of door logopedisten die gespecialiseerd zijn in stotteren vallen beide onder de basisverzekering.
Instituten die de methodes van Del Ferro, BOMA en Hausdörfer hanteren, worden slechts mimimaal vergoed. Voor een uitgebreidere dekking zal een aanvullende verzekering moeten worden afgesloten.

Vergelijk de vergoedingen van Stottertherapie »

Tandarts (controles)

Tandartskosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor jongeren en kinderen tot achttien jaar. Volwassenen moeten wel een aanvullende verzekering afsluiten. Chirurgische ingrepen en uitneembare kunstgebitten zitten wel in de basisverzekering. Voor bijzondere tandheelkundige zorg krijgt u vaak ook een vergoeding. Daar moet de tandarts dan wel een verklaring voor geven.

Vergelijk de vergoedingen van Tandarts (controles) »

Tandimplantaten

Het plaatsen van tandimplantaten wordt niet voor iedereen standaard vergoed. Alleen in bijzondere gevallen geldt hier een vergoeding vanuit de basiszorg voor. Dat is afhankelijk van het type behandeling. U hebt dan wel toestemming nodig van de zorgverzekeraar. Wie geen toestemming krijgt, kan een gedeeltelijke vergoeding krijgen via een aanvullende verzekering. U neemt dan een aanvullende verzekering met dekking voor tandheelkundige zorg.

Vergelijk de vergoedingen van Tandimplantaten »

Taxivervoer

Taxivervoer valt onder zittend ziekenververvoer. Vervoer wordt alleen vergoed, als u onderweg bent naar een zorgverlener, die wordt vergoed vanuit de basisverzekering of AWBZ. Wie een taxi neemt naar zorgverlening uit de aanvullende verzekering, heeft geen recht op een vergoeding vanuit de basiszorg. De volgende verzekerden hebben recht op taxivervoer:

  • Patiënten die naar een nierdialyse gaan
  • Patiënten die naar chemotherapie of bestraling gaan
  • Rolstoelgebruikers zonder aangepast vervoer
  • Visueel gehandicapten, die begeleiding nodig hebben
  • Verzekerden die voldoen aan de hardheidsclausule

Vergelijk de vergoedingen van Taxivervoer »

Thuiszorg

De meeste thuiszorg kent een dekking vanuit de basisverzekering. Toch kan het zo zijn dat de verzekerde een eigen bijdrage moet betalen. De meeste zorgverzekeraars bieden een aanvullende verzekering aan, waarbij de eigen bijdrage niet benodigd is. De thuiszorg is alleen bedoeld voor mensen die thuis begeleiding of hulp nodig hebben vanwege ziekte, een handicap of ouderdom.

Vergelijk de vergoedingen van Thuiszorg »

Vaccinaties

Jaarlijks reizen meer dan anderhalf miljoen Nederlanders naar verre bestemmingen. Door slechte hygiënische omstandigheden aldaar, loopt de verzekerde risico op besmetting. Daarom laten veel mensen zich vaccineren. De meest voorkomende inentingen zijn tegen difterie, tetanus, polio, hepatitis A, gele koorts en buiktyfus. Een consult kost meestal 20 euro. Deze kosten moet de verzekerde zelf betalen. De kosten van de vaccinaties zelf liggen tussen de 25 en 50 euro. Dit wordt vergoed door een aanvullende verzekering, maar niet door de basisverzekering.

Vergelijk de vergoedingen van Vaccinaties »

Vruchtbaarheidsbehandelingen

Wie zwanger wil worden, kan afhankelijk worden van vruchtbaarheidsbehandelingen. Deze worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is het niet noodzakelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. Het is wel belangrijk om te vermelden dat de overheid slechts de eerste drie IVF of ICSI-behandelingen vergoed. Meer behandelingen nodig? Dan kan een aanvullende verzekering een uitkomst bieden.

Vergelijk de vergoedingen van Vruchtbaarheidsbehandelingen »

Zwangerschapscursussen

De kosten voor een zwangerschapscursus worden niet gedekt door de basisverzekering. Zwangerschapsgym of zwangerschapsyoga worden wel vergoed door sommige aanvullende verzekeringen. Helaas geldt daar geen totale vergoeding voor. Er is een maximum bedrag per zwangerschap afgesproken. De verzekerde zal een deel van de kosten voor zwangerschapscursussen dus zelf moeten betalen.

Vergelijk de vergoedingen van Zwangerschapscursussen »

Bekkenfysiotherapie

Vergelijk de vergoedingen van Bekkenfysiotherapie »

Camouflagetherapie

Vergelijk de vergoedingen van Camouflagetherapie »