Keuzehulp

Om uit het grote aanbod van zorgverzekeringen de juiste keuze te maken is het goed om te weten waar je zoal op kunt letten. Afhankelijk van je leeftijd en gezinssituatie heb je andere behoeften en ook in het gezin is iedereen verschillend. Kies daarom voor maatwerk per persoon. Vind je het besparen op de kosten belangrijker dan uitgebreide keuzevrijheid, kies dan een Natura-polis en hoe wil je dat je verzekering functioneert bij ongevallen in het buitenland? Om in je keuzeproces niet een aantal factoren te vergeten, hebben we de bekendste/belangrijkste onderwerpen voor je benoemd.

Let op: Voor iedereen is andere zorg belangrijk. Wanneer de door jou gewenste zorg hier niet wordt besproken, dan betekent dat niet dat deze vorm er niet toe doet. Wellicht staat jou specifieke zorgbehoefte bij het overzicht van vergoedingen. Laat in dit geval het specifieke overzicht van aanvullende verzekeringen een goede leidraad in je keuze zijn.

Waar op letten

Leeftijd en behoeften

Per leeftijdsgroep kan het flink verschillen wat de medische behoeften zijn. Iemand van nog geen 30 zal bijvoorbeeld nog geen behoefte hebben aan ouderenzorg. Het verschilt per verzekeraar waar het accent ligt binnen het vergoedingenpakket. Er zijn bijvoorbeeld verzekeraars die zich sterk richten op jonge gezinnen en er zijn verzekeraars waarbij juist de ouderenzorg centraal staat.

Natura- of restitutiepolis

Bij een naturapolis heeft je verzekeraar afspraken gemaakt met de hulpverlenende instantie. Dit heeft voordelen want hierdoor wordt de rekening direct naar de verzekeraar gestuurd. Ook kun je vaak sneller terecht bij de zorgverlener. Omdat de verzekeraar afspraken heeft gemaakt met deze instantie, zijn de uiteindelijke kosten vaak ook lager.

Bij een restitutiepolis heb je als klant zelf volledige vrijheid om te kiezen bij welke instantie je de benodigde hulp afneemt. Dit komt doordat je bij een restitutie-verzekering een zelf te besteden geldbedrag vergoed krijgt in plaats van specifieke zorg. Deze extra vrijheid heeft ook nadelen: Je moet de rekening vaak eerst voorschieten, de maandelijkse premie is hoger en het kan langer duren voordat je geholpen kunt worden.

Vakantie

Het verschilt per verzekeraar hoe er met zorg in het buitenland wordt omgegaan. Bij veel verzekeringen worden namelijk niet alle kosten van zorg in het buitenland vergoed. Dit komt omdat de kosten voor de zorg in sommige landen veel hoger zijn dan in Nederland. Verzekeraars kiezen er dan vaak voor om in deze gevallen de kosten te vergoeden tegen het tarief van dezelfde behandeling in Nederland. De restant kosten komen dan voor je eigen rekening. Omdat deze restant-kosten flink kunnen oplopen is het verstandig hier goed naar te kijken wanneer je een verzekering afsluit. Bij veel aanvullende zorgverzekeringen is er ook een uitgebreidere dekking voor het buitenland. Zie hiervoor het overzicht met vergoedingen.

Denk ook aan

Brillen/lenzen?

Naar mate we ouder worden, worden onze ogen slechter. Vanaf het 50e levensjaar heeft ruim 90 % van de Nederlandse bevolking een bril of contactlenzen. Je kunt er dus van uit gaan dat ook jij uiteindelijk aan de bril of lenzen moet. Omdat je ogen langzaam verslechteren, heb je gemiddeld elke 2 jaar een nieuwe bril nodig. Afhankelijk van het type glas, het montuur, en de juiste lenscorrectie kan een bril snel een kostbare aangelegenheid worden.

Omdat veel mensen hun brillen en lenzen als fashion-object zien, zijn brillen uit de basisverzekering gehaald. Bij alle verzekeringen zijn er aanvullende modules waar de bril uit vergoed kan worden. Het maximaal te vergoeden bedrag verschilt per verzekeraar. Merk hierbij ook op dat sommige verzekeraars 1x per jaar een bril vergoeden en dat andere verzekeraars maximaal 1 x per 3 jaar vergoeden. Zie hiervoor ook het overzicht met vergoedingen.

Acceptatieplicht

Een verzekeraar is verplicht om iedereen aan te nemen voor de basis zorgverzekering. Hiervoor hebben alle verzekeraars in Nederland een acceptatieplicht. Deze plicht geld echter alleen voor de basisverzekering. Voor aanvullende verzekeringen kan het gebeuren dat je een vragenlijst moet invullen of dat je een medische keuring moet doorlopen. Deze extra procedure kost tijd en zolang deze procedure niet met positief resultaat is afgerond, ben je niet aanvullend verzekerd!

Als je twijfels hebt of je wel voor de aanvullende verzekeringen zal worden geaccepteerd door je nieuwe verzekeraar, laat dit dan uitzoeken voordat je je oude verzekering opzegt.

Pasgeborene / In verwachting?

Als je net een kindje hebt gekregen, vergeet dan niet om je kindje aan te melden bij je verzekeraar. Pas wanneer hij/zij is aangemeld bij de verzekeraar, worden de kosten die voor hem/haar worden gemaakt door de verzekeraar vergoed. De verzekering gaat met terugwerkende kracht in maar moet uiterlijk binnen 1 maand na de geboorte worden afgesloten. Het meeverzekeren van je kindje is gratis en hij/zij zal op dezelfde manier verzekerd zijn als jij dat zelf ook bent. Het kan daarom interessant zijn om – bij het afsluiten van je nieuwe verzekering – alvast rekening te houden met aankomende kinderen. Speciaal hiervoor zou je bijvoorbeeld een uitgebreidere dekking kunnen nemen.

Kinderen worden tot hun 18e jaar kosteloos meeverzekerd met één van de ouders. Dit hoeft niet perse de hoofd kostwinner te zijn. Maak hier gebruik van door voor je kinderen te kiezen waar ze meeverzekerd worden. Natuurlijk kies je hiervoor de ouder met de meest uitgebreide dekking.

Voor iedereen een eigen verzekering

Omdat iedereen anders is, en omdat iedereen andere medische hulp nodig heeft, kun je het beste voor iedereen een eigen verzekering kiezen. Het is niet zo dat je groepskorting krijgt als je voor iedereen dezelfde polis afsluit, dit is alleen maar makkelijk tijdens het afsluiten. Dit kleine gemak is het grote voordeel van ieder zijn eigen – op maat samengestelde – polis nooit waard! Waarom zou je allemaal een hoog eigen risico nemen als je weet dat één van de gezinsleden elk jaar dit geld al zal verbruiken aan de noodzakelijke medicijnen?

Hiernaast geniet je – bij het in één keer voor iedereen afsluiten – vaak ook niet van eventuele aanmeldings- of kortingsacties. Door iedereen tegelijk aan te melden ben je een dief van je eigen portemonnee!

Zorgverzekering en detentie

Als je in een justitiële inrichting zit, of als je in voorlopige hechtenis zit, dan moet je dit aan je verzekeraar doorgeven en je basisverzekering wordt dan vanaf dat moment stop gezet. Als je verzekering wordt stopgezet, dan betekend dit dat je geen premie meer hoeft te betalen en daarmee heb je ook geen recht meer op vergoedingen vanuit deze verzekering. Ook als je in detentie zit heb je recht op medische zorg, deze zal tijdens je verblijf door een collectieve verzekering vanuit het ministerie Veiligheid en Justitie (VenJ) betaald worden.

Let op: Het stopzetten van je verzekering is anders dan het beëindigen van je verzekering. Wanneer je weer uit detentie bent, kun je dit melden bij je verzekeraar en je verzekering word dan direct weer actief. Je moet dus ook direct weer premie gaan betalen.

Hiernaast is het ook belangrijk om te weten dat alleen de basisverzekering automatisch wordt stopgezet. Aanvullende verzekeringen kunnen ook tijdens je detentie doorlopen en hier moet je dan ook gewoon voor betalen. Verzekeraars kunnen aanvullende verzekeringen wel stoppen maar zijn hiertoe niet verplicht wanneer je in detentie raakt.

In detentie in het buitenland?

Als je in het buitenland in detentie raakt, dan is het niet mogelijk om je zorgverzekering stop te zetten. De basisverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen blijven doorlopen en hier zul je uiteraard voor moeten blijven betalen. Pas wanneer de sociale verzekeringsbank (SVB) heeft bepaald dat je geen ingezetene van Nederland meer bent, kan je verzekering beëindigd worden.