Begrippen zorgverzekering

A

 • Aanspraak
  Je kunt aanspraak maken (lees: je hebt recht) op een vergoeding als je je voor de specifieke behandeling hebt verzekerd. Binnen de zorgverzekering heb je basis aansprakelijkheid (de basisverzekering) en aanvullende aansprakelijkheid via de verschillende aanvullende verzekeringen.
 • Aanvullende dekking
  Met aanvullende dekking wordt de dekking bedoeld die buiten het basispakket valt. Om te genieten van aanvullende dekking moet je een aanvullende verzekering afsluiten.
 • Aanvullende verzekering
  Door een aanvullende verzekering af te sluiten verkrijg je aanvullende dekking op je zorgverzekering.
 • Acceptatie
  Om als verzekeringsnemer verzekerd te worden moet je door de verzekering worden geaccepteerd. Alle verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Verzekeraars zijn niet verplicht om je te accepteren voor aanvullende verzekeringen. Vaak wordt, voorafgaand aan de acceptatie voor een aanvullende verzekering, een medische keuring gedaan.
 • AWBZ
  AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De AWBZ is een verzekeringsregeling die zich richt op langdurende (vaak intensieve) zorg. Iedereen heeft recht op AWBZ-zorg en iedereen, die werkt of een uitkering krijgt, betaald maandelijks premie om dit systeem blijvend te laten functioneren. Binnen de AWBZ bestaan verschillende zorgfuncties en deze vallen allen onder de AWBZ-zorg.

B

 • Basispakket / basisverzekering
  Het basispakket is de set van medische kosten en verzekeringen waar iedereen recht op heeft en waarvoor iedereen verplicht verzekerd moet zijn. Deze set van kosten en randvoorwaarden word jaarlijks vastgelegd in de Zorgverzekeringswet en word het basispakket of de basisverzekering genoemd. Ondanks dat dit pakket wettelijk is vastgelegd kunnen de uitvoering, de concrete invulling en de kosten van dit pakket per verzekering verschillen.
 • Bijdragevervangede belasting
  Gemoedsbezwaarden kunnen door het SVB uitgesloten worden van de verplichte basisverzekering. In plaats van deze verzekeringskosten heft de belastingdienst bij deze mensen een bijdrage vervangende belasting. De gelden die via deze belasting geïnd worden komen onder beheer van het College Zorgverzekeringen. Zie ook het kopje Gemoedsbezwaard.
 • Bijstand
  Bijstand is een ander woord voor hulp. Naast bijstand bestaat ook de Bijzondere Bijstand. Bijzondere bijstand richt zich op mensen die onvoldoende geld hebben om in hun eigen levensbehoefte te voorzien. Bijzondere bijstand wordt via de gemeente aangevraagd. Onder andere het Persoons Gebonden Budget is een gemeentelijke bijstandsregeling.

C

 • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  Het CIZ is een onafhankelijke instelling waar je met vragen over je ziekte terecht kunt. Het CIZ geeft ook de officiële indicaties die nodig zijn om van AWBZ-zorg gebruik te kunnen maken. Zie ook AWBZ.
 • Collectieve zorgverzekering
  Door lid te zijn van bepaalde verenigingen of clubs, of door werkzaam te zijn bij bepaalde bedrijven, kun je gebruik maken van collectiviteitskorting. Via deze collectieve zorgverzekering kun je tot 10 % korting op de premie ontvangen.
 • Combinatiepolis
  Met een combinatiepolis sluit je een zorgverzekeringspolis af waarbij een deel de naturapolis, en een deel restitutiepolis is. Via deze combinatiepolis worden de kosten vergoed deels vanuit vrije keuze, en deels vanuit gecontracteerde zorg. Je kunt dus wel bij elke zorgverlener zorg afnemen maar de wijze waarop dit vergoed wordt, is afhankelijk van de vraag of de zorgverlener een gecontracteerde aanbieder is. Kies je voor hulp van een niet gecontracteerde partij, ga dan na tot welk bedrag en op welke manier er vergoed gaat worden.
 • Contract
  Een contract is een overeenkomst. De afspraken van je zorgcontract staan in de polis beschreven.
 • Contracteerplicht
  Verzekeraars zijn verplicht om iedereen die er om vraagt, aan te nemen voor de basisverzekering. Deze verplichting wordt de contracteerplicht genoemd. Verzekeringen hebben geen contracteerplicht voor de aanvullende verzekeringen, hiervoor kun je dus ook afgewezen worden. Zie ook acceptatie

E

 • Eigen bijdrage
  Wanneer niet alle kosten van de door jou ontvangen zorg onder je verzekering vallen, dan moet je deze zorg meestal voor een deel zelf betalen. Dit deel wordt de eigen bijdrage genoemd. Hoe de eigen bijdrage wordt toegepast verschilt per verzekeraar. Als er na het betalen van de eigen bijdrage nog kosten overblijven voor jou zorg, dan zullen deze van het (verplichte)eigen risico worden afgeboekt.
 • Eigen risico
  Bij de zorgverzekering heb je een verplicht eigen risico en als je wilt kun je dit bedrag vergroten met een vrijwillig eigen risico. Hoe hoger je je eigen risico kiest, hoe lager de maandelijkse zorgpremie zal zijn. Uit het eigen risico zal je de eerste zorgkosten moeten betalen. Pas wanneer het eigen risico volledig op is gebruikt zal de verzekering de kosten volledig vergoeden.

G

 • Gecontracteerde zorg
  Als een zorgverzekeraar een overeenkomst heeft afgesloten met een zorgaanbieder, dan is hier sprake van gecontracteerde zorg. Gecontracteerde zorg is belangrijk als je een naturapolis hebt afgesloten. Bij een restitutiepolis mag je altijd zelf je zorgaanbieder kiezen.
 • Gemoedsbezwaard
  Als je op grond van je levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren hebt tegen de verplichte zorgverzekering dan ben je gemoedsbezwaard. Als gemoedsbezwaarde kun je vrijgesteld worden van de verplichting om een basiszorgverzekering af te sluiten. In dit geval zal er een inkomensafhankelijke vervangende belasting worden geheven.

I

 • Indicatie
  Om door de AWBZ betaalde zorg te krijgen heb je een indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg.

K

 • Keuzevrijheid
  Keuzevrijheid staat voor het recht om zelf een keuze te maken welke verzekering je wilt afsluiten. Omdat het afsluiten van de basisverzekering verplicht is, kun je in dit geval kiezen uit de verzekeringsmaatschappij, de hoogte van je vrijwillig eigen risico, welke aanvullende modules je wilt en de manier waarop je de verzekering afsluit (natura of restitutie).

M

 • Maximale bijdrage
  Er zijn behandelingen en medicijnen waarbij je een eigen bijdrage moet betalen. Deze eigen bijdrage heeft een maximum. Vanaf het moment dat dit maximum bereikt is zullen de behandelingen niet stoppen, maar hoef je hier geen bijdrage meer over te betalen. Let op dat de maximale eigen bijdrage per jaar geldt.

N

 • Naturapolis
  Als je een naturapolis hebt afgesloten, dan worden alleen de kosten vergoed van gecontracteerde zorg. Dit is zorg waarvoor de verzekeringsmaatschappij afspraken heeft gemaakt met de specifieke zorgaanbieder. Zie ook gecontracteerde zorg.
 • Nederlands ingezetene
  Je bent een Nederlands ingezetene als je officieel in Nederland woonachtig bent.
 • No-Claim
  Als je als verzekerde een jaar niets had geclaimd, dan had je tot en met 2007 recht op een teruggave, de zogenaamde no-claim teruggave. No-Claim is een bekend fenomeen bij autoverzekeringen maar ook bij de zorgverzekering kan dit voorkomen bij sommige verzekeraars. In tegenstelling tot de autoverzekering is de no-claim bij de zorgverzekering echter niet overdraagbaar.

O

 • Overeenkomst
  Wanneer gemaakte afspraken op papier zijn beschreven en door beide partijen zijn ondertekend, dan spreek je over een overeenkomst. Zie ook contract.
 • Overstappen
  Elk jaar kun je er voor kiezen om per 1 januari naar een andere zorgverzekering te gaan. Het wisselen van zorgverzekering wordt overstappen genoemd. Voor 1 januari krijg je de nieuwe voorwaarden voor je huidige verzekering toegestuurd en op basis daarvan kun je al dan niet overstappen. Als je niet wilt overstappen hoef je niets te doen, als je wel wilt overstappen dan kun je via keuze.nl de beste nieuwe verzekering selecteren.In bepaalde specifieke situaties kun je ook tussentijds overstappen:

  • De polisvoorwaarden worden door de verzekeraar veranderd
  • Je bent onverzekerd
  • Je verandert van baan terwijl je via de werkgever collectief verzekerd bent
  • Je stopt als militair en moet daarom een gewone verzekering afsluiten
  • Je burgerlijke staat verandert
  • Je was via een ander persoon verzekerd
  • Je verhuisd naar Nederland of je verhuisd uit Nederland
  • Je wordt 18 jaar.

P

 • Polis
  Als je een verzekering hebt afgesloten, dan staan in de polis de gemaakte afspraken en bijbehorende financiële consequenties benoemd.
 • Premie
  De premie is het maandelijks aan de verzekering te betalen bedrag waarmee de door jou gekozen ziektekosten gedekt worden. De verplichte basisverzekering heeft een premie van ongeveer €100,- per maand.

R

 • Restitutie (polis)
  Bij een restitutie polis maakt het niet uit met welke zorgaanbieder je werkt. In alle gevallen worden de kosten door de verzekering vergoed. Met een restitutiepolis heb je zelf volledige keuzevrijheid. Wel is een restitutiepolis vaak duurder dan de naturapolis. Bij de naturapolis wordt alleen gecontracteerde zorg vergoed en omdat hier afspraken gemaakt zijn is deze zorg doorgaans goedkoper. Zie ook naturapolis en gecontracteerde zorg.
 • Risico & Risicoselectie
  Risico staat voor de kans dat iets gebeurd. Bij bijvoorbeeld autoverzekeringen wordt gekeken naar leeftijd, het type van de auto en de woonplaats. Afhankelijk van deze factoren kiest de verzekering de premie die past bij het risicoprofiel. Binnen de zorgverzekeringen is het verboden om risicoselectie toe te passen. Wel mogen verzekeringen mensen weigeren voor aanvullende dekking. Deze weigering gebeurt dan op basis van een medische keuring. Zie ook Contracteerplicht en Acceptatie.

Z

 • Zorgaanbieder
  De zorgaanbieder is de organisatie die jou kan helpen een bepaald medisch traject te doorlopen. Zowel een zelfstandig fysiotherapeut als een stadsziekenhuis zijn voorbeelden van zorgaanbieders.
 • Zorgtoeslag
  Als je bruto jaarinkomen onder een bepaalde grens ligt, dan heb je mogelijk recht op zorgtoeslag. Zorgtoeslag word door de belastingdienst uitgekeerd en heeft als doel de ontvangers van deze toeslag extra middelen te geven om de zorgverzekering te betalen
 • Zorgverzekering
  Een zorgverzekering is een verzekering die de kosten voor geneeskundige zorg dekt. In Nederland is de basis zorgverzekering voor alle inwoners verplicht.