Disclaimer

De disclaimer van Keuze.nl is van toepassing op het gebruik van de website, en alle aanwezige content. Bij het gebruik van deze site, stem je in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Keuze.nl steekt veel tijd in het samenstellen en onderhouden van deze website, om eventuele fouten zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Helaas kan Keuze.nl hier geen volledige garantie geven. Keuze.nl staat daarom niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de geboden informatie. Keuzes en/of beslissingen die bezoekers maken op basis van gegevens die op de website staan, zijn dan ook geheel voor eigen rekening.

Rechten

Keuze.nl behoudt alle rechten omtrent alles wat op de website staat, waaronder teksten en vergelijkingen, grafisch materiaal, logo’s, merken en foto’s. De website, alsmede de content, mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, met schriftelijke toestemming vanuit Keuze.nl. Keuze.nl mag tevens de content van de website, met uitzondering van deze disclaimer, ten alle tijden veranderen en/of aanpassen.

Kosten

De website is volledig gratis ter beschikking gesteld aan de bezoeker. Voor het vergelijken van producten, alsmede het aanschaffen of afsluiten van een product, worden geen verborgen kosten naar de bezoeker doorgerekend.

Keuze.nl biedt bezoekers de mogelijkheid om gratis online verzekeringen, energieleveranciers en simonly abonnementen te vergelijken. Hierbij ontvangt Keuze.nl, op het moment dat een product daadwerkelijk wordt aangeschaft, van een aantal aanbieders provisie of een vaste vergoeding. Dit heeft echter geen invloed op de integriteit van de informatie die wordt aangeboden, noch beïnvloedt dit de resultaten in de vergelijker.

Dienstverlening

Schade- en levensverzekeringen, energieleveranciers en sim-only abonnementen Op de website van Keuze.nl kun je schadeverzekeringen vergelijken en afsluiten. Hieronder vallen auto- , zorg-, reis- en inboedelverzekeringen. Daarnaast biedt Keuze.nl je ook de mogelijkheid om uitvaartverzekeringen te vergelijken, alsmede energieleveranciers en sim-only abonnementen.

Wanneer je een verzekering of abonnement af gaat sluiten, wordt je doorgeleid naar de website van de aanbieder, die het afsluiten van je verzekering of abonnement direct met je regelt.

De resultaten uit de vergelijker kunnen niet worden opgevat als persoonlijk advies. Hiervoor beschikken wij simpelweg over te weinig persoonlijke gegevens. Financiële beslissingen zijn persoonlijk, gebaseerd op de situatie van een individu. Mocht je echter behoefte hebben aan een strict persoonlijk advies, neem contact op met een professional alvorens financiële beslissingen te nemen. Keuze.nl is niet aansprakelijk voor uw beslissingen op het gebied van verzekeringen, danwel andere financiële gebieden.

Hoe onafhankelijk is Keuze.nl?

Keuze.nl stelt het belang van haar klanten altijd voor, en handelt daarom uitsluitend objectief en onafhankelijk. Van een aantal aanbieders ontvangt Keuze.nl een vergoeding bij afsluiting van een verzekering en/of abonnement. Dit heeft echter geen gevolgen voor de manier waarop de resultaten in de vergelijker worden gepresenteerd of gerangschikt.

Wij positioneren ons als onafhankelijk en objectief platform, door:

  • Aanbieders in onze vergelijkingen te tonen waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt.
  • Aanbieders van producten en diensten geen inspraak te geven m.b.t. onze activiteiten.
  • Onze bezoekers altijd te adviseren op basis van de persoonlijke gegevens die zijn ingevoerd, zonder hierdoor te worden belemmerd door commerciële belangen.
  • Geen productieafspraken te maken met aanbieders.
  • Financiële producten te vergelijken waar over het algemeen weinig op wordt verdiend. Denk hierbij aan zorg- en reisverzekeringen.
  • Samen te werken met zogeheten ‘Direct writers’, verzekeraars die direct communiceren met hun klanten zonder tussenkomst van tussenpersonen.
  • Actuele gegevens te verstrekken van vrijwel alle instellingen die aanbieders zijn van de producten en diensten die wij vergelijken.

Hoe actueel zijn de gegevens van Keuze.nl?

Voorwaarden en prijzen van producten kunnen soms dagelijks veranderen. Een objectieve en nauwkeurige vergelijking kun je echter alleen maken wanneer je over de meest recente gegevens beschikt. Keuze.nl is hiervoor afhankelijk van de dataleveranciers die de aanbieders aan de vergelijker toevoegen en tevens de data aanpassen. Keuze.nl ziet er echter op toe dat productgegevens vrijwel alle gevallen dagelijks worden geactualiseerd.

Hoe verdient Keuze.nl aan haar diensten?

Op Keuze.nl kun je gratis verzekeringen, energieleveranciers en sim-only abonnementen vergelijken. Op het moment dat jij doorklikt naar de website van een aanbieder doorklikt en een product aanschaft, ontvangt Keuze.nl in sommige gevallen een vaste vergoeding voor. De hoogte van deze vergoedingen verschilt per product, per aanbieder.