Consument gemiddeld 19 minuten zonder stroom

Uit de Factsheet Regionale Netbeheerders 2014 van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), blijkt dat Nederlandse huishoudens in het jaar 2014 gemiddeld 19 minuten zonder elektriciteit zaten.

Elektriciteitsvoorziening

Hoewel 19 minuten zonder stroom niet erg positief klinkt, kan het toch als goed nieuws worden beschouwd. Het is namelijk het laagste uitvalspercentage sinds 2010. Er moet echter wel een kanttekening bij worden geplaatst.

Het uitvalspercentage is namelijk berekend over alle huishoudens in Nederland. Dat betekent dat huishoudens die helemaal geen last hebben gehad van een stroomstoring ook zijn meegenomen in de berekening. Consumenten die daadwerkelijk met een stroomstoring te maken kregen, zaten gemiddeld 82 minuten zonder stroom.

De ACM onderzocht onder andere de kwaliteit van de elektriciteitsnetten en gastransportnetten. Ook wilde de ACM weten hoe de regionale netbeheerders presteren.

Gasvoorziening

In tegenstelling tot de overwegend positieve cijfers rond de elektriciteitsvoorziening, zijn de cijfers voor gasvoorziening een stuk minder rooskleurig. Het afgelopen jaar hebben Nederlandse huishoudens namelijk fors langer zonder gas gezeten.

Ter vergelijking; waar consumenten in 2010 gemiddeld 30 seconden geen gebruik konden maken van gas, is dat in 2014 ruim drie minuten (180 seconden). De slechte prestaties zijn grotendeels te wijten aan twee grote gasstoringen in Apeldoorn van het afgelopen jaar.

Ook hier geldt dat de cijfers gebaseerd zijn op een gemiddelde. Huishoudens die daadwerkelijk te maken kregen met een gasstoring, zaten gemiddeld 397 minuten (zo’n 6,5 uur) zonder gas. In de periode van 2010 tot en met 2013 zaten gedupeerde huishoudens gemiddeld 136 minuten (zo’n 2,25 uur) zonder gas.

Meer gaslekken

Over het jaar 2014 zijn bovendien meer gaslekken gemeld bij de ACM; zo’n 33 gaslekken per 10.000 afnemers. Het gaat overigens niet bij elke melding om een gevaarlijke situatie. In de meeste gevallen worden de gaslekken uit voorzorg door de netbeheerders gemeld.

Volgens de ACM ligt het aantal meldingen waarbij het daadwerkelijk om een gevaarlijke situatie gaat veel lager. De Autoriteit geeft wel aan een “stijging in het landelijk gemiddeld aantal lekken in aansluitleidingen met mogelijk gevaar” te zien. Daarom zal de ACM ook in de toekomst de gasnetten blijven monitoren.