Autoverzekeringen vergelijken: Hoe kies je de juiste verzekering voor jouw auto?

Een auto koop je voor de lange termijn, en is een aanschaf die over de jaren met je meegroeit. In het prille begin ben je bang voor de kleinste kras, terwijl na 10 jaar die deuk in je deur niet eens meer opvalt.

De autoverzekering die bij je past.

Hetzelfde geldt voor je autoverzekering. Neem je een verzekering die rekening houdt met een eventuele natuurramp, of kies je voor iets dat aansluit bij de leeftijd van je bolide? Misschien is je auto inmiddels wel een old-timer geworden. Een goed moment om te kijken welke autoverzekering nu het beste bij je past.

Snel en eenvoudig.

Wordt dit de eerste keer dat je een autoverzekering afsluit, of ben je gewoon nieuwsgierig of je kunt besparen op je maandelijkse uitgaven? Door een paar gegevens van jou en je auto in te vullen, zie je direct welke autoverzekering het meest voldoet aan jouw wensen. Geen verstand van auto’s of verzekeringen? Met onze “Hulp met kiezen” pagina heb je alle relevante informatie binnen handbereik.

Welke dekking wil ik?

W.A.-verzekering

Voor iedere auto moet minimaal een W.A.-verzekering worden afgesloten. Deze W.A.-verzekering dekt het risico van je wettelijke aansprakelijkheid en dekt dan ook enkel de schade bij een ander waar jij voor aansprakelijk gesteld kunt worden. Over het algemeen kiest men voor enkel een W.A.-verzekering wanneer de betreffende auto 8 jaar of ouder is.

Beperkte cascoverzekering

Een autoverzekering met een beperkte cascodekking vergoedt in tegenstelling tot een W.A.-verzekering in sommige gevallen ook de schade aan je eigen auto. Niet alleen schade die wordt veroorzaakt door betrokkenheid bij een ongeluk, maar ook schade door invloeden van buitenaf is gedekt. Hieronder valt onder meer schade door diefstal, brand, weersinvloeden, botsing met dieren en ruitschade. (Bij een beperkte cascoverzekering staat in de polis exact omschreven in welke situaties de schade gedekt is of niet.) In deze gevallen is de schuldvraag niet relevant.

Over het algemeen kiest men voor een beperkte cascoverzekering wanneer de betreffende auto tussen de 3 en 8 jaar oud is.

All-risk autoverzekering / Volledige cascoverzekering

Een all-risk autoverzekering (ook wel volledige cascoverzekering) is de meest uitgebreide autoverzekering die je kunt afsluiten. Deze autoverzekering biedt vergoeding in vrijwel alle gevallen, zowel bij schade toegebracht aan anderen als ook schade aan je eigen auto. Brandschade, stormschade, ruitschade, schade veroorzaakt door diefstal, evenals schade veroorzaakt door onder meer slippen en te water raken zijn gedekt.

Over het algemeen kiest men voor all-risk autoverzekering voor nieuwe auto’s tot 3 jaar oud.

Aanvullende verzekeringen: wel of geen verkeersrechtsbijstandsdekking, S.I.V. of ongevallen -inzittendenverzekering? Naast de standaard autoverzekeringen die je afsluit voor schade aan anderen of schade aan je eigen auto, kun je ook overwegen om je aanvullend te verzekeren tegen bijvoorbeeld (juridische) kosten ten gevolge van letselschade bij jou als bestuurder of andere inzittenden.

Hoeveel premie wil ik betalen?

Zoals bij iedere vorm van verzekering kan ook bij autoverzekeringen de hoogte van de premie aanzienlijk variëren. Uiteraard berekenen de verschillende verzekeraars ieder op hun eigen wijze de premies die ze in rekening brengen. Er zijn echter een aantal factoren die hierbij altijd een rol spelen:

Voor wat voor soort auto wil je een autoverzekering afsluiten?
Hoe zwaarder je auto, hoe groter de potentiële schade die je ermee aan anderen kan toebrengen. Voor een zwaardere auto zal daarom een hogere premie in rekening worden gebracht. Hoe groter het vermogen van je auto, hoe groter het acceleratievermogen en hoe hoger de maximaal haalbare snelheid. Verzekeraars associëren een hoog acceleratievermogen en een hoge topsnelheid met een groter risico op ongelukken en dus schade. Het vermogen van de auto wordt daardoor ook vaak gekoppeld aan de leeftijd van de bestuurder in de bepaling van de hoogte van de premie. Sommige verzekeraars kijken ook naar de cilinderinhoud van de motor.

Waar ga je de auto voor gebruiken?
Een verzekeraar zal willen weten of je de auto alleen privé of juist zakelijk gaat gebruiken.

Hoe oud ben je?
Een verzekeraar gaat er van uit dat de kans groot is dat je als oudere bestuurder meer rijervaring hebt dan een jongere bestuurder, en dat daarmee de kans op ongelukken kleiner is. Om deze inschatting iets ‘nauwkeuriger’ te maken, wordt daarom ook tevens gevraagd naar de leeftijd waarop de bestuurder zijn of haar rijbewijs heeft gehaald.

Heb je al schadevrije jaren opgebouwd? En zo ja, hoeveel?
Het aantal jaren dat je aantoonbaar schadevrij hebt gereden is een factor die in het verlengde ligt van de rijervaring die een verzekeraar koppelt aan je leeftijd. Het zegt namelijk eveneens iets over je rijervaring (en je rijgedrag). Hoe hoger het aantal schadevrije jaren, hoe hoger de korting die een verzekeraar zal geven op de premie van een autoverzekering.

Hoeveel kilometers rijd je in een jaar?
Verzekeraars nemen aan dat de kans op een ongeluk groter wordt naar mate je vaker in je auto deelneemt aan het verkeer. Hoe meer kilometers je in een jaar aflegt, hoe hoger de premie voor je autoverzekering.

Waar woon je?
Ook je woonplaats kan van invloed zijn op de hoogte van de premie. Woon je in een regio waar statistisch gezien veel ongelukken gebeuren en/of diefstallen plaatsvinden, dan zal dit een nadelige invloed hebben op de hoogte van de premie die je voor je autoverzekering moet betalen. NB: de ene verzekeraar gaat hierin overigens verder dan de andere. Er zijn verzekeraars die tevens in de berekening rekening houden met bijvoorbeeld in welk deel van een straat jouw adres zich bevindt.

Liever een duurdere autoverzekering dan een goedkope autoverzekering kiezen?

Niet perse. Wanneer het gaat om autoverzekeringen zegt de prijs van het product namelijk niet direct iets over de kwaliteit of de geschiktheid voor jou als klant. Uiteraard krijg je bij verzekeringen met een hogere premie vaak een uitgebreidere dekking. (Al is dit geen wet van meden en perzen: sommige autoverzekeringen zijn gewoonweg relatief duur zonder dat je daar direct iets van terug ziet in de dekking of de service van de verzekeraar.) Maar de vraag is of je ook werkelijk een uitgebreidere dekking nodig hebt. Rijd je bijvoorbeeld in een oudere auto met een lage dagwaarde, dan kun je overwegen om enkel een W.A.-verzekering af te sluiten. Kiezen voor een duurdere autoverzekering met een hogere dekking is in dat geval niet nodig.

Juist wanneer enkel een W.A.-verzekering inderdaad voldoet, kan premies van verschillende autoverzekeringen vergelijken zeker de moeite lonen. Want ook de goedkoopste autoverzekeringen moeten minimaal voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de W.A.M.

Welke autoverzekering past het beste bij mijn leeftijd?

Bij het afsluiten van een autoverzekering kan je leeftijd een belangrijke rol spelen bij de acceptatie door de verzekeraar en bij de hoogte van de premie. Jonge bestuurders tot 24 jaar worden door verzekeraars als een relatief risicovolle groep beschouwd. Volgens de statistieken leidt ‘het jonge enthousiasme’ in het rijgedrag en het gebrek aan rijervaring vaker tot schade. Jonge verzekeringnemers betalen meestal dan ook een toeslag op de premie. Maar ook ouderen zijn over het algemeen duurder uit voor wat betreft de premie die zij voor een autoverzekering betalen. Net als jongeren worden ook senioren als een risicovolle groep gezien. Daarbij gaan sommige verzekeraars zo ver dat zij senioren zelfs als klant weigeren.

Juist autoverzekeringen vergelijken wanneer je rekening moet houden met je leeftijd
Het kan de moeite waard zijn om verschillende autoverzekeringen met elkaar te vergelijken als je als verzekeringnemer te maken krijgt met leeftijdsgrenzen. Sommige verzekeraars koppelen namelijk de leeftijd aan het aantal schadevrije jaren dat je als aanvrager hebt opgebouwd. Heb je voldoende schadevrije jaren, dan kan het zijn dat je ondanks je leeftijd alsnog in aanmerking komt voor een autoverzekering.

LET OP: Deze leeftijdsgrenzen gelden alleen voor nieuwe aanvragen. Heb je dus reeds een autoverzekering en passeer je een bepaalde leeftijdsgrens, dan kan een verzekeraar je autoverzekering niet om die reden stopzetten.

Er zijn tevens verzekeraars die klanten uit specifieke leeftijdscategorieën alleen voor een autoverzekering accepteren na persoonlijk overleg. Ook kunnen er eisen gesteld worden voor wat betreft de maximale cataloguswaarde van de auto waarvoor de autoverzekering wordt aangevraagd.

Wil ik wel of geen eigen risico bij mijn autoverzekering?

Bij veruit de meeste autoverzekeringen wordt een eigen risico gehanteerd bij cascoschade. Dat wil zeggen dat je een bepaald deel van de geleden schade zelf betaalt. Hoe hoog het eigen risicobedrag precies is, is mede afhankelijk van de waarde van de auto, de oorzaak van de ontstane schade, de leeftijd van de bestuurder, de beveiliging die aanwezig was op het moment dat de schade ontstond en het reparatiebedrijf dat de schade zal gaan herstellen. Zo kan het zijn dat je eigen risico niet van toepassing is op het moment dat je voor de reparatie naar een garage/schadeherstelbedrijf gaat die door de verzekeringsmaatschappij is aangewezen. Ook geld voor schade die onder de W.A.-verzekering valt, over het algemeen geen eigen risico.

Er zijn verzekeraars die klanten de mogelijkheid bieden om, in ruil voor een hogere premie, het eigen risico af te kopen. Omgekeerd kun je bij diverse maatschappijen ook juist kiezen voor een hoger eigen risico. In dat geval wordt dat beloond met een extra premiekorting. LET OP: de extra premiekorting bij een hoger eigen risico is in de meeste gevallen aan een maximum gebonden. Dit betekent dat je financiële voordeel qua premie kleiner wordt naar mate je opgebouwde bonuskorting (door opgebouwde schadevrije jaren) toeneemt.

Tevens zijn er autoverzekeringen waarbij het eigen risico in het geval van inbraak, diefstal of joyriding vervalt, indien je kunt aantonen dat er goede beveiliging aanwezig was op het moment dat de schade ontstond.

Ik heb veel schade gereden en/of ik val in een moeilijke leeftijdscategorie. Bij welke verzekeraar kan ik terecht?

Het kan zijn dat je in de afgelopen tijd veel schade hebt gereden en dus veel claims hebt moeten indienen bij je autoverzekering. Of je bent een hele jonge of juist oudere bestuurder. Dan kan het zijn dat bepaalde verzekeraars je niet willen accepteren als nieuwe klant voor een autoverzekering. Waar kun je dan nog terecht?

Er zijn bepaalde verzekeringsmaatschappijen die zich specifiek richten op deze groepen. Zelfs met een malusregistratie (een negatief aantal schadevrije jaren) kun je dan alsnog in aanmerking komen voor een nieuwe autoverzekering. Verzekeraar Rialto is bijvoorbeeld gespecialiseerd in het verzekeren van klanten die bij andere verzekeringsmaatschappijen geweerd worden wegens veel schade in korte tijd, wanbetaling of een strafrechtelijk verleden. Autoverzekeringen bij Rialto kunnen alleen via een assurantie tussenpersoon worden aangevraagd.

Via elfstandige assurantiekantoren kan vaak ook gekozen worden voor de zogenaamde AutoPerspectiefPolis. Deze autoverzekering richt zich specifiek op bestuurders met een malusregistratie.

Bij sommige verzekeraars kun je je autoverzekering tijdelijk aanpassen wanneer je met de auto op vakantie gaat.

Er zijn verzekeraars die hun klanten de mogelijkheid bieden om hun autoverzekering tijdelijk uit te breiden wanneer zij met de auto op vakantie gaan. Je kunt dan een uitgebreide cascoverzekering afsluiten die voor een vooraf bepaald aantal aaneengesloten dagen dekking biedt. Zowel de heen- en terugreis, als schade gedurende je verblijf op je vakantiebestemming zijn dan gedekt. NB: vaak geldt voor een dergelijke uitbreiding van je autoverzekering de voorwaarde dat de auto niet ouder is dan tien jaar.